Formulár na odstúpenie zmluvy

e-shopu POZORUJ.eu
(Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade ak si želáte odstúpiť od zmluvy)

Predávajúci: MPT s.r.o. so sídlom: Okružná 32, Michalovce 071 01, IČO:  51 360 101, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Košice I, oddiel Sro, vložka číslo: 43189/V. Telefón: 0910525005, e-mail: info@pozoruj.eu

 

Zákazník:

Meno a priezvisko/Obchodné meno:...............................................................................

Ulica, číslo:.....................................................................................................................

Mesto:............................................................................................................................

PSČ:................................................................................................................................

Telefón:............................................................................................................................

Email:...........................................................................................................................................

IČO:.............................................................................................................................................

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na tento tovar:

 

........................................................................................................................................

 

Číslo objednávky: ......................................................................................................

Dátum objednania:......................................................................................................

Dátum prijatia:.............................................................................................................

Sumu za vrátený tovar  si želám vrátiť:...................................................................

na bankový účet / IBAN /:...........................................................................................

šekom na adresu: .....................................................................................................

 

 

Dátum:.........................

 

 

                                                                                .........................................................

                                                                                         Podpis kupujúceho

                                                                      (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

pozoruj.eu - Formulár na odstúpenie zmluvy stiahnuť