Zákaznický servis

Overený E-shop

Overený E-shop

 Skvelá správa, vďaka Vám sme získali prestížny certifikát OVERENÉ ZÁKAZNÍKMI 

Certifikát Overené zákazníkmi informuje zákazníkov o kvalitách internetového obchodu POZORUJ.eu. V rámci dotazníka spokojnosti sa hodnotia napr. dodacia doba, komunikácia s obchodom, dostupnosť a kvalita obchodu. Každý zákazník môže zdôrazniť klady a zápory daného obchodu. Do hodnotenia eshopu sa môžu zapojiť len zákazníci ktorý reálne nakúpili tovar. Pokiaľ budete s naším obchodom spokojní, budeme radi, ak sa o svoje skúsenosti podelíte aj s ostatnými zákazníkmi.


Ďakujeme za Vaše hodnotenia na Heuréke. Náš obchod na základe nezávislých recenzií našich zákazníkov získal certifikát Overené zákazníkmi. Túto dôveru si vysoko ceníme. Je to pre nás záväzok, aby sme stále pracovali na zlepšovaní kvality našich služieb. 

 

Reklámacie a vrátenie FAQ.

Časté otázky pri reklamácií a vrátení tovaru

 

Na úvod si povedzme, čo reklamácia znamená

Reklamácia je všeobecné právne jednanie, v ktorom zmluvná strana uplatňuje zodpovednosť za vady v plnení v rámci predávaného tovaru alebo služby. Spôsob reklamácie, jej oprávnenosť a ďalšie záležitosti riešia zákonné právne predpisy Slovenskej republiky, alebo zmluva (link na obchodné podmienky). Medzi bežné príklady reklamácií, patrí reklamácia chybného tovaru zakúpeného v obchode v POZORUJ.eu, alebo reklamácia kvality poskytnutých služieb. Reklamácia sa bežne rieši napríklad opravou, výmenou tovaru za bezchybný, odstúpením od zmluvy alebo poskytnutím zľavy.

Čo znamená odstúpenie od zmluvy...

Odstúpenie od zmluvy predstavuje jednostranný právny úkon, ktorý nevyžaduje súhlas druhej zmluvnej strany. To v praxi znamená, že ak spĺňate podmienky na odstúpenie zmluvy, stačí si túto zmluvu stiahnuť, vypísať a odoslať spolu s tovarom. Je však prípustná aj dohoda o odstúpení od zmluvy na základe vzájomnej dohody zmluvných strán medzi poskytovateľom a kupujúcim.

 • Tovar zakúpený v e-shope POZORUJ.eu môžete vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní od zakúpenia tovaru podľa zákona § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (neplatí pre IČO, tj. pre firmy)

 ( POZOR doba začína plynúť nasledujúcim odo dňa po prevzatí zakúpeného tovaru) Príklad: Pri tovare ktorý vám dorazil v pondelok 1.1.2021 ho môžete vrátiť do 16.1.2021

 

Ako vyzerá cesta reklamácie?

 • Prebratie vami odoslaného tovaru na reklamáciu s následnou kontrolou

 • Vybavenie reklamácie v najkratšom možnom čase (najneskôr do 30 dní)

 • O každom kroku budete informovaní prostredníctvom emailu, prípadne telefonickým kontaktom

 

Aké sú možnosti reklamácie? 

 • Výmena tovaru 
 • Zľava
 • Oprava tovaru

Čo musí reklamácia obsahovať?

 • Doklad o kúpe (kópia faktúry)
 • Sprievodný list (vypísaný reklamačný formulár POZORUJ.eu) s čo najdetailnejším opisom chyby, menom, adresou, a bankovým účtom pre prípadné vrátenie peňazí.
 • Daný tovar ktorý je riadne zabalený aj s kompletným príslušenstvom ( niekedy môže byť na vine aj samotné príslušenstvo)

Potrebujem pôvodný obal pri reklamácii pri chybnom tovare? 

 • Nie

Samozrejme je to najvhodnejší obal pre prepravu a následnú reklamáciu

 • Musím tovar vrátiť v nepoškodenom obale?
 • Obal nie je predmetom kúpy ani súčasťou kúpenej veci. Aj napriek tomu má POZORUJ.eu právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Nakoľko v zmysle § 10 ods. 4 zák. č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, v prípade ak predávajúci zistí, že hodnota tovaru, ktorý kupujúci vrátil predávajúcemu pri odstúpení od zmluvy sa znížila nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, alebo že tovar, ktorý spotrebiteľ vrátil pri odstúpení od zmluvy, je poškodený zavinením spotrebiteľa, je predávajúci oprávnený uplatniť si po spotrebiteľovi nárok na náhradu škody.

 

Ako môžete reklamáciu vybaviť?

Osobne na výdajnom mieste – Jána Hollého 180/60, Michalovce, 071 01 Michalovce

Je potrebné priniesť tovar aj s príslušenstvom (niekedy môže byť na vine aj samotné príslušenstvo)

Zaslať PACKETA - Jána Hollého 180/60, Michalovce, 071 01 Michalovce

Riadne zabalený tovar so sprievodným listom zanesiete na najbližšiu pobočku zásielkovňou. Poistenie len do 700 eur. ( pri odovzdaní zadajte kód TVOJFON.sk).

- Zaslať kuriérom - Jána Hollého 180/60, Michalovce, 071 01 Michalovce

- Riadne zabalený tovar so sprievodným listom odošlete ktoroukoľvek prepravnou spoločnosťou. 
Zaslať Slovenskou poštou - Jána Hollého 180/60, Michalovce, 071 01 Michalovce

- Riadne zabalený tovar so sprievodným listom odošlete cez Slovenskú poštu

Vrátenie tovaru v rámci 14 dňovej lehoty na vrátenie tovaru?

 • Potrebujem obal k vráteniu?

Samozrejme áno. Tovar musí byť v pôvodnom balení, s komplet príslušenstvom a nepoškodený, aby bolo vrátenie tovaru v rámci 14 dňovej lehoty schválené. Poprosíme o pribalenie riadne vypisáného formulára na odstupenie od zmluvy.

Nový tovar ktorý nefunguje? 

-Takýto tovar nám môžete odoslať v rámci 14 dňovej zákonnej lehoty.

 Prípadne nám ho osobne doniesť na výdajne miesto Jána Hollého 180/60, Michalovce, 071 01 Michalovce ( spolupracujeme s kvalitnými dodávateľmi ale žiaľ, aj taký je „hokej“)

Poškodil sa balík prepravnou spoločnosťou pri ceste k Vám?

 • Balík je zjavne poškodený už pri odovzdaní kúrierom?

Spíšte s kuriérom tlačivo „zápis o škode“ (balík čo najdetailnejšie nafoťte) viac o reklamačnom poriadku DPD sa dozviete tu

 

 • To že je balík poškodený ste si všimli až doma?

Pokiaľ neprešlo viac než 48 hodín, čo najskôr kontaktujte prepravnou spoločnosť tu (najneskôr však do 48 hodín od jej prijatia)

(opäť platí vytvoriť čo najviac fotografií, ideálne nafotiť nerozbalený balík s poškodením, následne nafotiť každý krok pri rozbaľovaní,)

Obdržali ste neúplnú objednávku, chýbajúci tovar?

Ospravedlňujeme sa, niekto zrejme pochybil. 
 

Ako zistím v akom štádiu je reklamácia? 

 • O každom kroku reklamačného procesu: 1. prijatie, 2. preskúmanie, 3. vyriešenie, 3. odoslanie - budete automaticky informovaní prostredníctvom emailu, prípadne cez telefón. Ak by sa stalo, že ste neboli informovaní, prosím, kontaktujte nás na našej zákazníckej linke 0910 525 005 alebo mailom reklamacie@pozoruj.eu

Správne zabalený balík?

 • Dôležité je zvoliť správny typ krabice (veľkosť, hrúbka materiálu) ktorá je odolná.

 • Ak tovar obsahuje dva a viac kusov je potrebné ich oddeliť vhodným materiálom ( kartónom, polystyrénom a pod)

 • Zvyšný priestor v krabici treba dôkladne vyplniť ( nechceme aby obsah balenia lietal v krabičke)

 • Krabicu olepte do tvaru H vďaka ktorému zabránite vstupu tretím osobám k obsahu balíka
  Nezabúdajte že ste zodpovední za obsah balenia pri jeho preprave k nám

 

Kedy môžem očakávať vrátenie peňazí ? 

 • Najneskôr do 14 pracovných dní. Samozrejme urobíme všetko preto aby ste peniaze dostali čo najskôr, pretože zákazník je na prvom mieste (peniaze vám odošleme až po prijatí zásielky).
   

 

 V prípade nejakých nejasností alebo otázok ohľadom reklamácie alebo vráteni tovaru nás neváhajte kontaktovať 

Tel.č: 0910 525 005

Email: reklamacie@pozoruj.eu

 

 

 

 

 
Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY e-shopu POZORUJ.eu

 1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti MPT s.r.o. so sídlom: Okružná 32, Michalovce 071 01, IČO:  51 360 101, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Košice I, oddiel Sro, vložka číslo: 43189/V, kontaktné údaje: Email : info@pozoruj.eutel. 0910525005 (ďalej len "predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a fyzickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu (ďalej len „kupujúci") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.pozoruj.eu (ďalej len „internetový obchod"). Odoslaním objednávky formou internetového obchodu spotrebiteľ potvrdzuje, že si obchodné podmienky prečítal, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam, a že s nimi súhlasí.

 

1.2. Tieto obchodné podmienky sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).

 

1.3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

 

1.4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

 

1.5. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. Na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a takýmito subjektami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

 1. Informácie o tovare a cenách

2.1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých tovaroch v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený poštou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode.

2.2. Všetky prezentácie tovarov umiestneného v katalógu internetového obchodu sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

 

2.3. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a recyklačné poplatky.

2.4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

 

3.Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám..

3.2. Kupujúci realizuje objednávku tovaru týmito spôsobmi:

 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, po predchádzajúcej registrácii v internetovom obchode,
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

3.3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

3.4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo: Odoslať objednávku. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári. Odoslaním objednávky kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

3.5. Okamžite po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho.

3.6. V prípade, že niektorá z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatie tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

3.7. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, dokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónne číslo alebo email predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkach alebo na internetovej stránke predávajúceho.

3.8. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

 1. Zákaznícky účet

4.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

4.2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

4.3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

4.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

4.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.

4.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia tretích osôb.

 

 1. Platobné podmienky a dodanie tovaru pre zákaznikov Slovenskej republiky

5.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:

 • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho:
 • č. IBAN: SK4075000000004029081148 , vedený v ČSOB banka.
 • v hotovosti pri osobnom odbere tovaru,
 • prostredníctvom platobnej brány,

5.2.  Platobné podmienky a dodanie tovaru pre zákaznikov Českej republiky

 • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho:
 • č. IBAN: SK9375000000004029080970 , vedený v ČSOB banka.
 • Meno příjemce: MPT s.r.o.
 • Adresa příjemce: Okruzna 32  Michalovce 07101
 • země:  Slovenská republika 
 • v hotovosti pri osobnom odbere tovaru,
 • prostredníctvom platobnej brány,

5.3. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

5.4. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná od uzavretia kúpnej zmluvy.

5.5. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

5.6. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.

5.7. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovar nie je zálohou.

5.8. Tovar je kupujúcemu doručený:

 • na adresu určenú kupujúcim v objednávke a to prostredníctvom:
 • prepravnej služby
 • kuriérom
 • samotného predávajúceho

 

 • prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil,
 • osobným odberom v prevádzke predávajúceho,

5.9. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru.

5.10. Náklady za dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

5.11. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.12. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

5.13. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho. / Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru.

5.14. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy

6.1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

6.2. Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a zároveň ak predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od kúpnej zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy (v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku) a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má kupujúci podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy.

6.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní,  začínajúca plynúť:

 • okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, ak je predmetom kúpnej zmluvy objednaný tovar, ktorý sa dodáva oddelene
 • okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,
 • okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru, ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar, ktorý je dodávaný počas vymedzeného obdobia.

6.4. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy predmetom ktorej je:

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softwéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

6.5. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci odoslať akékoľvek jednoznačné vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od kúpnej zmluvy a to v stanovenej lehote podľa ods. 6.3. článku 6 týchto obchodných podmienok.

6.6. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

6.7. Kupujúci, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

6.8. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

6.9. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

6.10. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

6.11. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.12. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvo emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.

 1. Práva z vadného plnenia a záručné podmienky

7.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovaru pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

 1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonanej,

 

 1. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,

 

 1. tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

 

 1. je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a
 2. e) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Reklamačný mail: reklamacie@pozoruj.eu

7.2. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsať štyri mesiacov od prevzatia. Toto ustanovení sa nepoužije u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.3. Práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady a záručné podmienky na tovar sa ďalej riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

 1. Doručovanie

8.1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

8.2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach alebo na internetovej stránke predávajúceho. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

9.Osobné údaje

9.1. Vo veci ochrany a spracovanie osobných údajov kupujúceho zo strany predávajúceho sa použijú Zásady ochrany osobných údajov, ktoré tvoria prílohu týchto obchodných podmienok a ktoré sú umiestnené na internetovej stránke e-shopu: www.pozoruj.eu .

 

10.Mimosúdne riešenie sporov

10.1. Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. Predávajúci odporúča kupujúcemu najskôr využiť kontakt na predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu. Podrobnosti o možnosti mimosúdneho riešenia sporu sa nachádzajú v Reklamačnom poriadku e-shopu  POZORUJ.eu, ktorý je umiestnený na internetovej stránke e-shopu: www.pozoruj.eu  a tvorí prílohu týchto obchodných podmienok.

 

11.Záverečné ustanovenie

11.1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

11.3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patria predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

11.4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.

11.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

11.6. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

11.7. Prílohou obchodných podmienok sú: reklamačný poriadok, vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, vzorový reklamačný formulár a Zásady ochrany osobných údajov. Uvedené prílohy sú umiestnené na internetovej stránke e-shopu: www.pozoruj.eu .

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 01.04.2021

GDPR

Zásady ochrany osobných údajov e-shopu POZORUJ.eu

 

 1. Úvodné ustanovenia

 

 1. Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:

 

 • Prevádzkovateľom e-shopu: spoločnosť MPT s.r.o. so sídlom: Okružná 32, Michalovce 071 01, IČO: 51 360 101, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Košice I, oddiel Sro, vložka číslo: 43189/V
 • Osobnými údajmi meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, cookies, informácie o dosiahnutí veku 16 rokov.

 

 1. Prevádzkovateľ e-shopu POZORUJ.eu na internetovej stránke:  www.pozoruj.eu ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.

 

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 

 1. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie").

 

 1. Účastník je fyzickou osobou, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby.

 

 1. Účelom prevádzky je predaj tovaru a služieb účastníkovi, v súvislosti s čím dochádza k spracúvaniu osobných údajov:
 • v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou produktov a /alebo služieb Prevádzkovateľa, resp. v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy s Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti s uzatvorenou zmluvou
 • za účelom / účelmi uvedenými nižšie v čl. II.

 

 1. E-shop nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia 16-rokov môže náš e-shop používať len, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník). V prípade neudelenia súhlasu je nevyhnutné nás o tejto skutočnosti informovať na našej emailovej adrese uvedenej vo všeobecných obchodných podmienkach prevádzkovateľa alebo na internetovej stránke e-shopu prevádzkovateľa.

 

 

 1. Účely a doby spracovania Osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:

 

a._plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb:

 1. osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu;
 2. marketingové akcie: na účely splnenia marketingovej akcie, vyhodnotenie, ukončenie, doručenie prípadnej výhry, atď. Doba spracovania: po dobu marketingovej akcie.

 

 1. dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.):
 2. daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom;
 3. plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu: Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.

 

 1. oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa:
 2. účinná obhajoba v prípade sporu. Doba spracovania sa tu stanovuje na 4 roky od uplynutia záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor vedený;
 3. oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ďalej zasielanie obchodných oznámení (plošných ponúk a individuálnych ponúk) v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a v súlade s bodom 47 Nariadenia, ak Prevádzkovateľ získal podrobnosti elektronického kontaktu v súvislosti s predajom tovaru a služieb Účastníkovi. Oprávnený záujem vzniká v nadväznosti na vytvorenú objednávku zákazníka na našom e-shope.

 

 1. marketingové a obchodné ponuky služieb Prevádzkovateľa:
 2. plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb: zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenia na konkrétnu skupinu adresátov. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;
 3. individuálna ponuka: zasielanie reklamných oznámení po zhodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe. Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie v súlade s čl. 22 Nariadenia, keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale ručnú tvorbu individuálnych ponúk. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;
 4. Zasielanie dotazníkov Heureka - overené zákazníkmi: zasielanie dotazníkov Heureka za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom. Prevádzkovateľ v rámci hodnotenia spokojnosti a iných prieskumov prenáša osobné údaje v rozsahu a e-mailová adresa tretej strane - ďalšiemu správcovi - spoločnosti Heureka Shopping s.r.o. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky. (Tu je nutný výslovný súhlas Účastníka);
 5. cookies: krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Rozlišujú sa dva typy. V prvom rade sú to cookies potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas). Ďalej ide o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej osobe. S použitím druhého typu cookies musí Účastník vysloviť súhlas. Doba spracovania je v tomto prípade 3 roky.
 • Pre účely re-marketingu sú odovzdávané cookies iným spracovateľom iba v prípade, že u nich bol udelený súhlas na tento účel, a to s expiračné dobou maximálne 540 dní. Ak dôjde k odobratiu súhlasu s reklamnými cookies, nie je technicky možné už raz odovzdanú cookies u spracovateľa ihneď odstrániť. Na odstránenie cookies u spracovateľa dôjde automaticky po uplynutí expiračnej doby. Okamžitým riešením pre zamedzenie re-marketingových aktivít spracovateľom je zmazanie cookies z prehliadača.

 

 

III. Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní

 

 1. Pokiaľ Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.

 

 1. Po uplynutí lehôt uvedených v článku II. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.

 

 1. Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Účastník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.

 

 1. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu.

 

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Účastníka tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru, zasielanie obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti zákazníka, poskytovanie spotrebiteľského úveru, služby zákazníckej podpory, poskytovanie poistných produktov, vybavovanie reklamácií, registrácia nového zákazníka.

 

 1. Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

 

 

 1. Práva Účastníka súvisiace so spracovaním

 

 1. Práva Účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:
 2. požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom;
 1. na opravu poskytnutých Osobných údajov;
 2. na vymazanie poskytnutých Osobných údajov;
 3. na obmedzenie spracovania Osobných údajov;
 4. podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;
 5. právo na prenos osobných údajov na iného správcu;
 6. právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;
 7. právo na odvolanie súhlasu.

 

 1. Účastník môže svoje práva podľa ods. 1 tohto článku uplatniť prostredníctvom žiadosti na našej emailovej adrese uvedenej vo všeobecných obchodných podmienkach alebo na internetovej stránke e-shopu.

 

 1. Práva podľa ods. 1 tohto článku písm. c) a d) nie je možné uplatniť v rozsahu a na účely uvedené v čl. II ods. 1 písm. a), b) a c) s výnimkou bodu ) písm. c) čl. II, kedy je možné uplatnenie všetkých práv uvedených v ods. 1.

 

 1. V prípade, že by sa Účastník domnieval, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 

 1. požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu  na emailovej adrese uvedenej vo všeobecných obchodných podmienkach prevádzkovateľa alebo na internetovej stránke e-shopu prevádzkovateľa.

 

 1. namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na emailovú adresu uvedenej vo všeobecných obchodných podmienkach prevádzkovateľa alebo na internetovej stránke e-shopu prevádzkovateľa.

 

 1. aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou Osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Účastníka. Ak nevyhovie Prevádzkovateľ námietke, má Účastník právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Účastníka obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

 

 

 1. Ak uplatní Účastník právo podľa tohto článku, je Prevádzkovateľ povinný odpovedať do 30 dní od prijatia žiadosti Prevádzkovateľom.

 

 1. Prijatie žiadosti o uplatnení práva z článku IV., Bodu 1 a) a f) je možné iba prostredníctvom dátovej správy alebo listom s úradne overeným podpisom na adresu sídla spoločnosti. Súčasťou žiadosti je potrebné uviesť e-mailovú adresu, na ktorú bude potom zaslaný overovací e-mail na potvrdenie totožnosti žiadateľa.

 

 1. Pokiaľ Účastník uplatní niektoré z práv z článku IV., Odsek 1, má Prevádzkovateľ právo žiadať preukázanie totožnosti Účastníka. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailovej adresy, má Prevádzkovateľ právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail. V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv z článku IV., Odsek 1 prijatá.

 

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnenej žiadosti o poskytnutie fyzickej kópie spracúvaných Osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.

 

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

 1. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.

 

2.Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

 

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára účastník potvrdzujete, že sa oboznámil s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

 

 1. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 01.04.2021.

 

 

 
Formulár na odstúpenie zmluvy

e-shopu POZORUJ.eu
(Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade ak si želáte odstúpiť od zmluvy)

Predávajúci: MPT s.r.o. so sídlom: Okružná 32, Michalovce 071 01, IČO:  51 360 101, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Košice I, oddiel Sro, vložka číslo: 43189/V. Telefón: 0910525005, e-mail: reklamacie@pozoruj.eu

 

Reklamácie posielajte na adresu Jána Hollého 180/60, Michalovce 07101, Slovensko - výdajné miesto POZORUJ.eu. V prípade odoslania na inú adresu Vám budú vrátene balíky naspäť, a za prípadné finančné náklady pri preposlaní na zlú adresu nezodpovedáme.

 

Zákazník:

Meno a priezvisko/Obchodné meno:...............................................................................

Ulica, číslo:.....................................................................................................................

Mesto:............................................................................................................................

PSČ:................................................................................................................................

Telefón:............................................................................................................................

Email:...........................................................................................................................................

IČO:.............................................................................................................................................

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na tento tovar:

 

........................................................................................................................................

 

Číslo objednávky: ......................................................................................................

Dátum objednania:......................................................................................................

Dátum prijatia:.............................................................................................................

Sumu za vrátený tovar  si želám vrátiť:...................................................................

na bankový účet / IBAN /:...........................................................................................

šekom na adresu: .....................................................................................................

 

 

Dátum:.........................

 

 

                                                                                .........................................................

                                                                                         Podpis kupujúceho

                                                                      (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

pozoruj.eu -FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 
Slovník pojmov

Ďalekohľady

 

BaK-4 

Toto označenie je pre typ optického skla, z ktorého sa vyrábajú hranoly ďalekohľadov. BAK-4 je sklo s vysokou hustotou a lepšou optickou kvalitou ako BK-7. Ide o báryové korunové sklo, čo je kvalitný optický materiál s minimálnymi svetelnými stratami. Ďalekohľady s týmito optickými hranolmi majú čistý a kontrastný obraz pre celé zorné pole. Ak držíte ďalekohľad od očí až na svetlo, uvidíte okulárové výstupné zrenice v okulároch.

 

BK-7

Ide taktiež o označenie bórového optického skla v ďalekohľadoch. Takéto označenie je od renomovaného nemeckého výrobcu skiel SCHOTT AG. Tento typ optického skla je používaný v lacnejších ďalekohľadoch, je to menej kvalitné sklo ako BaK-4. Počas prechodu svetla cez hranoly ďalekohľadu z BK-7 skiel dochádza k väčšiemu svetelnému rozptylu a svetelným stratám, čo znamená, že výsledný obraz nie je tak jasný a kontrastný, ako pri skle BaK – 4. Pre záujmové pozorovanie počas slnečných dní budú tieto skla postačujúce.

 

BK-10

Ide o druh optického skla vyrobeného v Rusku. Toto sklo má 10-násobné zväčšenie a je potiahnuté viacvrstvovým antireflexným povlakom, čím sa radovo zvyšuje jeho svetelná priepustnosť a zvyšuje aj kvalita výsledného obrazu. Používa sa zväčša v modeloch Levenhuk Heritage BASE. Tento model bol vyvinutý ako súčasť projektu, ktorý je výsledkom spolupráce medzi spoločnosťou Levenhuk a Ruskými optickými a mechanickými závodmi v Kazani. Tieto závody majú 70 ročnú tradíciu v sklárskej výrobe. Ruské sklo je medzinárodne populárne a uznávané.

 

C - antireflex

C (angl. antireflective-coated) - vrstvená optika – Je to vybavenie optiky ďalekohľadov jednou antireflexnou vrstvou na vonkajšej ploche objektívu a šošoviek.

 

Dioptrická korekcia

Slúži k prispôsobeniu optického prístroja pre rôznu zrakovú ostrosť človeka. Pomôže najmä pri kompenzácií krátkozrakosti alebo ďalekozrakosti. Korekcia sa upravuje malým kolieskom, ktoré je umiestené pod pravým okulárom ďalekohľadu. Nastavenie je možné podľa dioptrií väčšinou v rozmedzí -2D do +2D. Ak nenosíte okuliare, nastavte si dioptrickú korekciu na "0".

 

ED sklo 

Stačí sa pozrieť na ďalekohľad vybavený ED sklom a ihneď uvidíte živšie farby a ostré obrazy. Skratka ED znamená ""extra-low dispersion --> extra nízka disperzia". Toto označenie sa týka zloženia optických vlastností skla, ktoré bolo použité pri výrobe šošoviek. Ide o špeciálne navrhnuté sklo obsahujúce zlúčeniny vzácnych zemín, ktoré znižujú zrakové chyby nazývané chromatická aberácia. K tejto pozorovacej chybe dochádza, keď sa vlnové dĺžky pre rôzne farby nekonvergujú v rovnakej ohniskovej rovine, to ma za následok rozmazaný obraz s farebnými chybami. Okrem odstránenia vizuálnych defektov sú vysokokvalitné prvky vzácnych zemín ED známe aj tým, že vytvárajú obrázky s vynikajúcimi, vernými farbami a vynikajúcou priepustnosťou svetla. Naozaj to zistíte až pri slabých svetelných podmienkach. Aj keď toto sklo má mnoho výhod, je dôležité si uvedomiť, že ED sklá nemajú presnú normu. Toto má za následok, že mnoho výrobkov, ktoré sa označujú ako ED sklo, tak používajú len malé množstvo rozhodujúcich komponentov a zlúčenín.

 

Farebná optická chyba

Označuje sa aj ako chromatická aberácia. Ide o situáciu, ktorú spôsobuje lom a rozklad bieleho svetla na farebné zložky. Svetelný lúč každej farby prechádza skrz optické sklo pod iným uhlom. Táto farebná chyba optiky sa prejavuje malými modrofialovými konturami kontúrami pri prechodoch pozorovaného objektu. Táto chyba má vplyv na farebné spektrum obrazu aj jeho ostrosť.

 

FC - antireflex

FC (angl. fully coated antireflect) Plne potiahnuté: Všetky šošovky a sklenené povrchy majú kryciu antireflexnú vrstvu. Pre ďalekohľad to zahŕňa dlhšiu stranu hranola. Antireflexné vrstvenie sa používa pre zníženie svetelnej straty, ktorá vzniká počas jeho odrazu.

 

FMC - antireflex

FMC (angl. fully multi coated) – Plne viacnásobné pokrytie: Všetky sklenené povrchy majú plné a viacnásobné pokrytie a je to najlepší druh, ktorý vedie k priepustnosti svetla 90 - 95% pre jasné, ostré a kontrastné pozorovanie vzdialených objektov. Tento typ antireflexných skiel sa používa predovšetkým v drahších a kvalitnejších ďalekohľadoch.

  

FOV

(angl. Field of view) – Ide o zorné pole viditeľnosti, ktorá je obsiahnutá v obraze ďalekohľadu. Môže to byť vyjadrené, ako uhol (9 °) alebo šírka v stopách obrazu na 1000 metrov.  Parameter zorné pole viditeľnosti značí, aký široký je v skutočnosti priestor zaberajúci priemer zorného poľa. S vyšším zväčšením ďalekohľadu sa zorné pole zužuje.

 

Guľová optická chyba (Sférická aberácia)

Je to jav v dôsledku prechodu svetla cez guľový tvar optickej šošovky. Svetelné lúče sa tým pádom lámu vo väčšej miere v zakrivenej časti a vzniká rozptyl svetla, ktorý ma za dôsledok neostrosť obrazu. Táto chyba sa dá optimalizuje výberom rôznych druhov šošoviek.

 

Interpupilárna vzdialenosť

Interpupilárna vzdialenosť je vzdialenosť medzi stredmi zreničiek oboch očí. Priemerná vzdialenosť u dospelých ľudí je približne 65mm. Pri ďalekohľadoch je možné nastaviť interpupilárnu vzdialenosť príslušným pohybom oboch polovíc ďalekohľadu smerom von alebo dovnútra. Táto vzdialenosť je správne nastavená, ak ďalekohľadom vidíte perfektný kruh. Ak však vidíte dva prekrývajúce sa kruhy, interpupilárna vzdialenosť je nastavená nesprávne a je ju potrebné upraviť. Pri zle nastavenej interpupilárnej vzdialenosti prídete na to, že používanie ďalekohľadu je oveľa únavnejšie a môže dôjsť k namáhaniu očí.

 

MC - antireflex 

(MC à angl. multi coated) Viac rôznych antireflexných vrstiev na jednom alebo viacerých povrchoch šošoviek. Aj niektoré z najlepších dostupných optík majú iba jednu vrstvu na vonkajšom povrchu šošovky.

 

Medziočná vzdialenosť

Medziočná alebo interpupilárna vzdialenosť je vzdialenosť medzi zreničkami oboch očí. Táto medziočná vzdialenosť je pre dospelých v priemer 65 mm. Medziočnú vzdialenosť je možné nastaviť príslušným posunutím obidvoch polovíc ďalekohľadu smerom von alebo dovnútra.

 

Najkratšia zaostriteľná vzdialenosť

Ide o najkratšiu vzdialenosť, pre ktorú je možné nastaviť ďalekohľad. Všeobecne platí, že ďalekohľad s menším zväčšením a menšou clonou má lepšie zaostrenie.

 

Očný reliéf

Očný reliéf je vzdialenosť od vonkajšej vrstvy šošovky k očnému bodu. Táto hodnota určuje optimálnu vzdialenosť v akej sa zobrazuje obraz z prístroja. Pri ďalekohľadoch ide poväčšine o niekoľko milimetrové vzdialenosti (maximálne niekoľko centimetrov). Pre ľudí, ktorí nosia okuliare je vhodné používať ďalekohľad s väčším očným reliéfom.

 

Okulár

Okulár je šošovka alebo skupina šošoviek, ktorá umožňuje očami pozorovať obraz pochádzajúci z objektívu ďalekohľadu (ale napríklad aj z mikroskopu, alebo kamery). V krátkosti je to šošovka, cez ktorú sa pozeráte skrz ďalekohľad, alebo iné pozorovacie zariadenie. Okuláre sú poväčšine potiahnuté gumovým lemom (očnicnou), ktorý chráni proti bočnému svetlu.

 

Optické hranoly

Pozorovacia sústava ďalekohľady obsahuje okrem okulárov aj systém hranolov, ktoré v správnom smere odrážajú obraz. Optické hranoly delíme na dva typy: PORRO hranoly- ktoré majú predovšetkým zalomený tvar. Výhodou PORRO hranolov je, že na všetkých ich plochách dochádza úplnému svetlu bez strát. ROOF hranoly (strechové) – názov sa odvíja od tvaru strechy, ktorý tvorí navzájom dve kolmé optické plochy. Ďalekohľady so strechovými sú kompaktnejšie a menšie, avšak výroba strechových hranolov je náročnejšia a drahšia.

  

Plynom plnené ďalekohľady

Pri ďalekohľadoch je šanca na kondenzáciu najväčšia, ak teploty veľmi kolíšu. (Ak v zime prinášate ďalekohľad z vonku von). Keď dôjde ku kondenzácii, kontrast obrazu v ďalekohľade sa môže značne znížiť, tzv. sa pozeráte cez hmlu. Vlhkosť môže tiež spôsobiť tvorbu plesní na vašich šošovkách, čo je často predzvesťou následnej poruchy ďalekohľadu. Preto sa ďalekohľady plnia plynom (hlavne dusíkom alebo argónom), ktorý má zabrániť kondenzácií a zahmlievaniu ďalekohľadu. Plnenie plynom je funkčné, len ak je ďalekohľad dobre utesnený, aby plyn neunikol.

 

PORRO

Týmto sa označuje typ hranolu ďalekohľadu, ktorý prenáša svetlo. PORRO hranoly sú typické zalomeným tvarom v tvare Z. Výhoda týchto hranolov, je, že na odrazových plochách dochádza k úplnému odrazu svetla bez strát. Ďalekohľady s PORRO hranolmi sú robustnejšie ako ďalekohľady so strechovými hranolmi.

 

Pogumovanie

Pogumovanie ďalekohľadu slúži na ochranu povrchu ďalekohľadu pred poškrabaním a pevnejší úchop pri pozorovaní vzdialených objektov. Pogumovanie však nemá veľký vplyv proti pádom ani veľkým nárazom.

 

Relatívna svetelnosť 

Tento všeobecne obľúbený parameter, definuje aký ďalekohľad je vhodný využiť aj za slabšieho svetla. Tento parameter však nedefinuje kvalitu ďalekohľadu, ide len o teoretický paramater. Vypočíta sa jednoduchým umocnením hodnoty výstupnej zrenice. Výstupná pupila je veľkosť svetelného lúča, ktorý vychádza do vášho oka. Niekedy je táto hodnota uvádzaná aj so špecifikáciami binokulárneho alebo bodového rozsahu, ale dá sa tiež ľahko vypočítať vydelením veľkosti šošovky objektívu zväčšením. Relatívna hodnota jasu sa získa kvadratúrou priemeru výstupnej pupily. Čím vyšší je relatívny jas, tým jasnejší bude obraz. Pri ďalekohľade 8x42 je svetelnosť (42 ÷ 8) 2 = 28,1.

 

ROOF 

Strechový hranol (angl. ROOF), je to systém usporiadania hranolov, cez ktoré sa prechádza svetlo do ďalekohľadu. Ich názov je odvodený od tvaru strechy, ktorí tvoria dve navzájom kolmé optické plochy. Ďalekohľady so strechovými hranolmi majú rovné tubusy bez zalomení a sú menšie ako ďalekohľady s PORRO hranolmi. Výroba strechových hranolov je však náročnejšia a drahšia.

 

Stiemavací faktor (twilight factor)

Je to teoretický odhad toho, aký je výkonný ďalekohľad pri horších svetelných podmienkach. Podobne, ako relatívna svetelnosť nehovorí nič o reálnej kvalite obrazu ďalekohľadu. Reálna kvalita obrazu ďalekohľadu sa odráža od kvality optických skiel, typu antireflexného vrstvenia a veľkosti objektívov.

 

Odraz svetla (reflex)

Svetelné reflexy vznikajú pri chode svetla okolo rozhraní ďalekohľadu, čím sú možné svetelné straty. Povrch šošovky môže pri prechode svetlom odraziť niečo medzi 4-8% svetla. Toto odrazené svetlo sa v sústave rozptýli a znižuje kontrast sledovaného obrazu. Z toho dôvodu sa jednotlive optiky poťahujú antireflexnými vrstvami, ktoré účinne znižujú odrážanie svetla a prispievajú ku kvalitnejšiemu obrazu.

 

Transmitancia

Táto hodnota udáva aké veľké množstvo svetla v percentách prejde optickým systémom. Nie je dôležité len to koľko svetla prejde, ale aj to aké je spektrálne zloženie, teda akej farby. Táto hodnota je dôležitá pri výbere ďalekohľadu pre použitie v slabších svetelných podmienkach.

 

Výstupná pupila

Je to kruhový otvor, ktorý ohraničuje svetelné lúče vystupujúce z ďalekohľadu do očí. Ide o dôležitý faktor pri voľbe ďalekohľadu. Veľkosť takejto výstupnej pupily je udávaná v milimetroch. Pre optimálne pozorovanie by sa mala veľkosť pupily rovnať s priemerom zreničky oka pozorovateľa.

 

Zorné pole viditeľnosti

Pri pozorovaní ďalekohľadom by ste mali vidieť jeden kruhový obraz, ktorý je vlastne zorné pole. Tento parameter udáva, aký je skutočne zaberajúci terén zorného poľa pozorovaný zo vzdialenosti 800m. So rastúcim zväčšením ďalekohľadu sa zorné pole zužuje.

 

Zväčšenie

Zväčšenie udáva koľkokrát ďalekohľadu zväčšuje pozorovaný objekt. Napríklad pri ďalekohľade 10x50, prvá hodnota hovorí o zväčšení a druhá o veľkosti objektívov v milimetroch. Pri 10x zväčšení znamená, že sledovaný objekt je v skutočnosti vzdialený 100m. S rastúcim zväčšením ďalekohľadu sa zhoršujú optické parametre.

 

Zaostrovanie

Všeobecne sú preferované pri výrobe ďalekohľadov dva zaostrovacie mechanizmy. Individuálne a centrálne zaostrovanie. Pri individuálnom zaostrovaní sa každý okulár zaostruje samostatne, (zväčša pri námorníckych ďalekohľadoch). Počas centrálneho zaostrovania sa zaostruje kolieskom medzi tubusmi ďalekohľadu, ktorí ostrí oboma okulármi naraz. Niektoré ďalekohľady sú vybavené aj dioptrickou korekciou, skrz ktorú sa dá nastaviť zaostrovanie aj pre krátkozrakých alebo ďalekozrakých.

 

ASTRONOMICKÉ ĎALEKOHĽADY – TELESKOPY

 

Bresser Messier Hexafoc

Ide o zaostrovaciu technológiu od spoločnosti Bresser, ktorá je veľmi presná. Touto technológiou sú vybavené všetky teleskopy Bresser Messier.

 

Meade ACF

Vychádzajúc z klasického dizajnu RC, Meade vytvoril nový dizajn s bezchybnými obrazmi hviezd a plochejším poľom. Konštrukcia ACF znižuje astigmatizmus a eliminuje difrakčné hroty nachádzajúce sa v klasických RC. ACF je perfektnou platformou pre náročných výskumných pracovníkov a nadšencov zobrazovania s teleskopmi dostupnými v clonách 6 palcov, 8 palcov, 10 palcov, 12 palcov, 14 palcov a 16 palcov.

 

Meade UHTC

Znamená to typ špeciálneho antireflexného vrstvenia, s ktorým prišiel po prvýkrát pre komerčné telekoskopy najväčší výrobca teleskopov na svete, MEADE. Ultra High Transmission Coating výrazne zvyšuje optický výkon telekospu. Technológia vrstvenia zvyšuje prenos svetla v celom spektre o 15%.

 

Barlow šošovka

Je to sústava šošoviek, ktorá je pomenovaná po Petrovi Barlowovi. Ide o divergentnú šošovka, ktorá ma schopnosť zväčšiť ohniskovú vzdialenosť optického systému. Šošovka sa zasúva do okulárovho systému a následne do nej sa vloží ešte okulár. Praktickým výsledkom je, že vložením Barlowovej šošovky sa obraz zväčší. Najbežnejším Barlowom je 2x Barlow.

 

Hviezdna veľkosť

Ide o relatívnu hviezdnu veľkosť, čiže tento parameter hovorí o množstve prijatého svetla z pozorovaného hviezdneho objektu. Jednotkou hviezdnej veľkosti je magnitúda (m). Parameter hodnoty hviezdnej veľkosti stúpa s klesajúcou jasnosťou hviezd. Slnko má magnitúdu -26,75m, Mesiac v splne -12,6m, Maximálna jasnosť Venuše -4,4, Maximálna jasnosť Marsu -2,8.

 

Hľadáčik

Hľadáčik teleskopu je jednoduché, ale veľmi cenné príslušenstvo k vášmu teleskopu. Používa sa pre jednoduchšie vyhľadávanie objektov na nočnej oblohe. Hľadáčiky majú menšie zväčšenie a veľké zorné pole, zatiaľ čo teleskopy majú naopak veľké zväčšenie a malý zorný úhol. Hľadáčik teleskopu slúži na zameranie pre oblasť oblohy, ktorú chcete pozorovať.

 

Hmlovinové filtre

Tento typ filtrov sa používa na pozorovanie nejasných hviezdnych objektov, ako sú planetárne a vesmírne hmloviny, rôzne galaxie a vesmírne objekty v prostredí značného svetelného smogu. Takýto typ svetelného smogu prenáša veľké množstvo umelého osvetlenia (lampy, alebo svetlá na budovách). Hmlovité filtre blokujú väčšinu viditeľného spektra a prenášajú hrsť jemne vyladených farieb, ktoré vychádzajú z najsvietivejších zložiek oblakov kozmického plynu: atómov vodíka a. Ióny kyslíka.

 

Katadioptrický teleskop 

Ide o špeciálny zrkadlovo-šošovkových teleskopov, ktoré kombinujú špeciálne tvarované zrkadlá a šošovky, a vytvárajú tým pozorovaný obraz. Poskytujú vyššiu kvalitu obrazu vďaka výkonnej a kvalitnej optike, majú taktiež malé rozmery a nízku hmotnosť. Ide o vyššiu cenovú kategóriu pri tomto type teleskopov.

 

Mesačné a planetárne filtre

Lunárne a planetárne filtre sa používajú na zníženie jasu a oslnenia pri pozorovaní Slnka alebo Mesiaca. Používajú sa predovšetkým pri teleskopoch so zväčšením objektívom (najčastejšie od 150 mm). Lunárne filtre sú farebné neutrálne, ale vo finálnom hľadisku znižujú jas oslnenie, takže vaše pozorovanie je pohodlnejšie a príjemnejšie. Variabilné polarizačné filtre sú užitočné na lunárne aj planetárne pozorovanie a sú tiež farebne neutrálne. Farebné planetárne filtre sa používajú na odhalenie jemných detailov, ktoré by sa inak mohli stratiť, keď objektu dominuje jediná farba. Najlepším príkladom je Mars, kde dominuje červená farba a bez správneho filtra sa strácajú detaily. Vyrábajú sa najčastejšie v dvoch veľkostiach upínacích priemerov okulárov, teda 1,25in (31,7mm) a 2in (50,8mm).

 

Ohnisková vzdialenosť

(FOCAL LENGTH angl.) je v skutočnosti dĺžka teleskopu. Vypočítava sa ako vzdialenosť od hlavnej optiky k bodu, kde sa vytvára obraz. Krátka ohnisková vzdialenosť poskytne široké zorné pole, ale objekty sa pri pozorovaní zobrazujú menšie. Kratkoohniskové teleskopy sú vhodné na astrofotografovanie, pozorovanie priestrannejších objektov alebo menších hmlovinách. Dlhšie ohniskové teleskopy sú vhodnejšie na pozorovanie planét pri značných zväčšeniach.

 

Polárny hľadáčik

Týmto typom hľadáčiku sú vybavené teleskopy, ktoré sú určené pre astrofotografovanie. Polárny hľadáčik presne nastaví teleskop na objekt, ktorý chcete odfotiť.

 

Rozlišovacia schopnosť teleskopu

Rozlíšenie ďalekohľadu je jeho schopnosť rozdeliť dva bodové zdroje na samostatné obrázky. Za ideálnych podmienok, ako napríklad nad atmosférou, kde nie sú žiadne turbulencie (videnie), je rozlišovacia schopnosť obmedzená difrakčnými efektmi. Rozlišuje sa aj farebná zložka svetla, niektoré svetelné farby sa dajú rozlíšiť jednoduchšie, iné farebné zložky svetla sa rozlišujú horšie. Táto rozlišovacia schopnosť sa nazýva aj ako Dawesova medza.

 

Seeing - čo je to?

„Seeing“ je termín, ktorý astronómovia používajú na opis atmosférických podmienok oblohy. V kontexte pozorovania, ide o to, či je obloha pozorovateľná. Vplyv na seeing majú zmeny teplôt, rôzne vzduchové prúdy, farebné zložky svetla. Pri dobrej atmosfére hovoríme o dobrej viditeľnosti, pri zlej atmosfére hovoríme o zlom seeingu.

 

Šošovkový teleskop

Šošovkové alebo refrakčné teleskopy fungujú tak, že na svetlo z objektu prechádza šošovkou a výsledný obraz sa vytvorí v ohnisku, kde ho zväčší pozorovací okulár. Na zaostrenie svetla používajú dva objektívy a pôsobia tak, že výsledný obraz je zväčšený pre pozorovateľa.

 

Svetelnosť relatívna (f/číslo)

Ide o parameter s teoretickou výpovednou hodnotnou. Určuje sa ako druhá mocnina priemeru objektívu teleskopu a zväčšenia. Rs=(Z/D)2. Hvezdársky ďalekohľad 10x50 má relatívnu svetelnosť 25. Ďalekohľad 7x50 má relatívnu svetelnosť 51. Čím je objektív svetelnejší (f/číslo je menšie, napr. f/5, f/4, f/3), tým jasnejší obraz je schopný vytvoriť. Svetelnosť objektívu je priamo úmerná jeho veľkosti.

 

Zorné pole (FOV)

Ide o zorné pole, ktoré sa v angličtine označuje aj ako FOV (field of view), ide o kruhový výsek sledovaného obrazu v okulári ďalekohľadu. Ide o jeden z najdôležitejších parametrov. Zorné pole sa delí na: Zdanlivé zorné pole – ide o zorné pole okulára, ktoré udáva výrobca. Skutočné zorné pole sa udáva v stupňoch. Ak napríklad má nejaký okulár zväčšenie 100x a zdanlivé zorné pole bude 50°, skutočné zorné pole okulára bude 0,5° (=50/100), čo je napríklad uhlová veľkosť Mesiaca v splne.

 

Zrkadlový astro teleskop

Na rozdiel od šošovkového ďalekohľadu sa pri tomto type hvezdárskych ďalekohľadov používa zrkadlový objektív. Svetlo sa tým pádom odráža od hlavného zrkadla do sekundárneho zrkadla, kde sa následne premietne do okulára teleskopu, ktorý ho vyobrazí zväčšený. Tieto typy hvezdárskych ďalekohľadov sa používajú pre sledovanie veľmi vzdialených vesmírnych objektov alebo hmlovín.

 

Zväčšenie teleskopu

Ide o veľkosť, ktorou teleskop zväčšuje pozorovaný predmet. Je možnosť zmeny zväčšenia výmenou okulárov s rôznymi ohniskovými vzdialenosťami. Zväčšenie sa vypočítava ako podiel ohniskovej vzdialenosti teleskopu a okulára. Napríklad a je ohnisko ďalekohľadu 1000 mm a ohnisko okulára 10 mm, potom výsledné zväčšenie teleskopu bude 100x (=1000/10). V praxi je využiteľné 2-násobné zväčšenie jeho objektívu, ak má teleskop 100 mm objektívu, jeho maximálna hranica zväčšenia bude 200x. Pri prekročení tejto hranice, nebude výsledný obraz zväčšení, ale viditeľná bude len hmlová machuľa.

 

Mikroskopy

 

Barlow šošovka

Táto šošovka je určená pre mikroskopy. Ide o divergentná šošovka, ktorá vynásobí následné zväčšenie pri monokulárnych a školských mikroskopoch. Vkladá sa do monokulárneho tubusu  mikroskopu spoločne s okulárom, ktorý sa vloží nakoniec.  Jej povytiahnutým, alebo naopak zasunutím z tubusu alebo tubusu je možné súvislé meniť zväčšenie.

 

Binokulárny mikroskop

Binokulárny mikroskop je optický mikroskop s dvoma pozorovacími okulármi, ktorý výrazne uľahčuje sledovanie a znižuje namáhanie očí pri pozorovaní zmenšených objektov. Väčšina mikroskopov sú binokulárne mikroskopy.

 

Elektrónový mikroskop

Elektrónová mikroskopia (EM) je špeciálny vedecký typ mikroskopu, ktorým sa pozorujú biologické a nebiologické vzorky s vysokým rozlíšením. Používa sa predovšetkým v biomedicínskom výskume na skúmanie podrobnej štruktúry tkanív a buniek. Na dosiahnutie enormných zväčšenú obrazu využíva zväzok elektrónových lúčov (až 100-násobné zväčšenie).

 

Farbenie preparátov

Sledované preparáty sa často zafarbujú kvôli lepšiemu kontrastu a pozorovateľnosti miniatúrnych štruktúr, bez zafarbenia by boli neviditeľne alebo nepozorovateľné. Ako farbivo pre preparáty sa často používajú rôzne chemické zmesi, ktoré vyťahujú správne farby na mikroskopický objekt.

 

Hotové preparáty

Takéto typy preparátov sú pripravené na hotové používanie bez potreby nejakej zmeny. Vzorky sú prilepené medzi podložné a krycie sklíčko bez prístupu vzduchu, ktorý by ich mohol narušiť. Takto spracované preparáty vydržia aj niekoľko rokov.

 

Imerzný olej

V mikroskopií je olejová imerzia technika často používaná na zvýšenie rozlišovacej schopnosti mikroskopu a sledovaného objektu. To sa dosiahne ponorením šošovky objektívu aj vzorky do priehľadného oleja s vysokým indexom lomu, čím sa zvýši numerická apertúra šošovky objektívu. Pri objektívoch s veľkým zväčšením (90-100x) je veľmi nepresné zaostrenie. Pri použití imerzného oleja sa dá tento obraz zaostriť správne.

 

Irisová clona 

Hlavnou funkciou clony mikroskopu je regulovať množstvo svetla, ktoré dopadá na vzorku. Zvýšenie množstva prechádzajúceho svetla rozšírením clony  mikroskopu zvýši osvetlenie vzorky, čím sa dosiahne jasnejší obraz. Používa sa predovšetkým na kompenzáciu mäkkého obrazu alebo slabého svetla pri pozorovaní.

 

Kombinovaný mikroskop

Tieto typy mikroskopov sa používajú hlavne ako školské mikroskopy. Sú vhodné na pozorovanie priehľadných objektov (také, ktoré sa dajú vložiť medzi podložné a krycie sklíčko) v predchádzajúcom svetle a zároveň aj pre nepriehľadné objekty (mince, minerálne nerasty...) v odrazenom svetle. Disponujú dvoma svetelnými zdrojmi.

 

Kondenzor

Nachádzajú sa poväčšine v biologických mikroskopoch. Kondenzátory sú umiestnené nad zdrojom svetla a pod vzorkou vo vzpriamenom mikroskope. Pôsobia tak, že zbierajú svetlo zo svetelného zdroja mikroskopu a koncentrujú ho do svetelného kužeľa, ktorý osvetľuje vzorku pre zlepšenie pozorovania.

 

Makro pozorovanie

Je to pozorovanie väčších preparátov alebo povrchov, ktoré sú zväčša nepriehľadné, ako napríklad kamene, známky alebo mince. Pozoruje sa v odrazovom svetle pri zväčšeniach do 100x.

 

Mikroskopický stolík s posuvníkom preparátov

Na tomto stolíku si môžete pevne prichytiť preparát na sledovanie a presúvať ho pod mikroskopom na milimetrových úsekoch v rôznych smeroch pre komfortné sledovanie. Vhodné najmä pri veľkých zväčšeniach.

 

Mikro okulár

Je to typ elektronického okuláru pre mikroskopy, ktorým môžete zachytiť sledovaný mikro objekt na obrazové snímky alebo video. Ku niektorým typom mikroskopov je dodávaný v balení, k zvyšnej väčšine si ho viete dokúpiť. Ponúkané rozlíšenia sú predovšetkým VGA, , 3MP, 5MP, 10MP.

 

Monokulárny mikroskop

Mikroskop pre pozorovanie jedným okom s jedným optickým tubusom. Pri pozorovaní v tomto type mikroskopu je pravdepodobnejšie, že sa oko skôr unaví.

 

Numerická apertúra (N.A.)

Pri mikroskopoch tento parameter hovorí o účinnej svetelnosti objektívu a určuje jeho rozlíšenie. Numerická apertúra mikroskopického objektívu je mierou jeho schopnosti zbierať svetlo a rozlišovať jemné detaily vzoriek na vzdialenosť pevných predmetov. Svetelné vlny vytvárajúce obraz prechádzajú vzorkou a vstupujú do objektívu v obrátenom kuželi. Maximálne výsledné zväčšenie mikroskopu (kombinácia zväčšenia okulára a objektívu) by nemalo presiahnuť 1000-násobok veľkosti numerickej apertúry, ktorá býva vygravírovaná na objektíve (napr. 0,10/0,25/0,40/0,85 atď.).

 

Osvetlenie pre mikroskop

Ide o jeden z dôležitých faktorov pre pozorovanie v mikroskopoch. Do úvahy treba zobrať aj to, že pri menších zväčšeniach postačí aj slabšie osvetlenia, avšak pri veľkých zväčšeniach je potrebné silné osvetlenie. Svetlo je poväčšine napájané elektricky alebo odrazom svetla od zrkadielka. Ku hlavnému osvetleniu je možné dokúpiť aj prídavné osvetlenie.

 

Mikroskop ICD

Mikroskop vhodný na pozorovanie povrchu nepriehľadných povrchov objektu (nerasty, mince, známky) v odrazenom svetle. Má len jedno svetlo (vrchné osvetlenie). Maximálne zväčšenie pri tomto druhu mikroskopov je 100x.

 

Biologický mikroskop

Mikroskop vhodný pre pozorovanie priehľadných biologických preparátov alebo materiálov v prechádzajúcom svetle. Má jeden svetelný zdroj (dolné osvetlenie). Maximálne zväčšenie pri tomto druhu mikroskopov je v rozmedzí 3000-4000x.

 

Projektor pre mikroskop

Ku niektorým mikroskopom sa dodávajú aj malé projektory, ktoré umožňujú sledovanie pozorovaného obrazu na bielej stene či plátne pre skupinové sledovanie.

 

Rozlíšenie 

Ide o schopnosť mikroskopu rozlíšiť dva vzdialené body pri pozorovaní alebo fotografii. Rozlíšenie je dôležitý faktor, ak pozeráme na veľmi miniatúrne detaily sledovaného povrchu alebo objektu.

 

Stereomikroskop

Ide o mikroskop, ktorý je vybavený dvoma objektívmi a dvoma okulárovými tubusmi. Tieto tubusy umožňujú pozorovať oboma očami naraz 3D obraz. Využívajú sa hlavne pri pozorovaní nepriehľadných objektov, ktorými neprejde svetlo, ako sú nerasty, mince, známky. Maximálne zväčšenie je obmedzené pri tomto type mikroskopov na 100x.

 

Trinokulárny mikroskop

Ide o o špeciálny druh mikroskopu, ktorý je vybavený dvomi okulármi a jedným fototubusom, je to výstup pre vloženie kamery alebo DSLR, ktorý umožňuje pozorovanie a fotenie naraz.

 

Zväčšenie mikroskopu

Výsledné zväčšenie mikroskopu je kombináciou rôznych okulárov alebo objektívov. Zväčšenie je schopnosť mikroskopu vytvoriť obraz objektu vo väčšom (alebo dokonca menšom) meradle, ako je jeho skutočná veľkosť. Vypočítava sa ako súčin zväčšenia okulára a zväčšenia objektívu. Napríklad, ak na mikroskope dáme objektív so zväčšením 30x a vložíme okulár so zväčšením 10x, finálne zväčšenie bude 30*10=300x. Platí však, že maximálne vhodné zväčšenie mikroskopu je okolo 1000-násobok numerickej apertúry použitého objektívu. So stúpajúcim zväčšením je potrebné, ale lepšie osvetlenie a zužuje sa zorné pole.

O značkách

  

O značke Levenhuk

• Ak hľadáte kvalitnú pozorovateľskú techniku za bezkonkurenčnú cenu, značka Levenhuk je správna voľba Široký výber produktov - ďalekohľady, teleskopy, mikroskopy a mnoho ďalšieho príslušenstva Spoločnosť Levenhuk stále vyvíja nové produkty pre väčší zážitok z pozorovania • Na trhu viac ako 20 rokov • Výrobca Levenhuk, ako jeden z mála ponúka doživotnú záruku pre svoje produkty, čím si stojí za svojou výrobou

 

Misia spoločnosti
Poslaním spoločnosti je poskytnúť ľuďom prístup k vysokokvalitným optickým prístrojom pre vzdelávanie a hobby za dostupné ceny. Súčasne zvyšiť vedomosti ľudí o kozme. 

Stratégia
Medzinárodný trh s optickými prístrojmi dynamicky stále rastie. V tomto konkurenčnom prostredí je dlhodobými cieľom vybudovať si silnú pozíciu na trhu a vytvoriť dodatočnú hodnotu spoločnosti pre našich zákazníkov. To zahŕňa zlepšenie imidžu našej značky, ďalšiu expanziu na rôzne trhy a vývoj vlastných štruktúr výskumu, vývoja a výroby.

Levenhuk banner 

 

Od svojho vzniku v roku 2002 sústredila spoločnosť Levenhuk svoju pozornosť na trhy mimo USA, predovšetkým v Kanade a strednej a východnej Európe, ktoré ponúkali veľké príležitosti a mnoho nadšencov pozorovania. Vzhľadom k slabej ponuke a cenovej nestabilite u väčšiny výrobkov v tom čase bolo primárnym cieľom spoločnosti Levenhuk propagácia a dovoz kvalitných optických prístrojov pre všetkých nadšencov pozorovania. Značka Levenhuk využila príležitosť a so svojim prepracovaným produktovým portfóliom obsadila voľné miesto na trhu a nastavila vysokú latku vo výrobe optických prístrojov dostupných pre každého zákazníka. Úspech, ktorý z tohto kroku vzišiel, umožnil spoločnosti stať sa rešpektovaným popredným dodávateľom na trhu optických prístrojov s najväčším trhovým podielom v strednej a východnej Európe. 

Levenhuk

Levenhuk je významný americký výrobca a dodávateľ kvalitných optických prístrojov (mikroskopov, teleskopov, binokulárnych, monokulárnych a pozorovacích ďalekohľadov). Výrobe optiky hlavne pre deti pod značkou Levenhuk LabZZ, sa zahŕňa atraktívne a kvalitné dizajnové teleskopy, mikroskopy, binokulárne ďalekohľady a vedecké súpravy, ktorým sa venuje mimoriadna pozornosť pri výrobe. Ústredie spoločnosti sa nachádza v Spojených štátoch, ďalej má predajné a zásobovacie pobočky v USA, Kanade, Európe a Ázii a výrobný závod v Číne. V súčasnosti spoločnosť Levenhuk priamo pôsobí a má rozsiahlu sieť predajcov po celom svete. Predovšetkým v USA, Kanade, Indii, Azerbajdžanu, Uzbekistan, juhovýchodnej Ázii a Európe. Medzi plány spoločnosti na ďalší rast a rozšírenie patrí otvorenie regionálnych pobočiek a rozvoj distribučnej siete v Južnej Amerike a ďalšia expanzia v Európe.

Ako bolo spomenuté vyššie spoločnosť Levenhuk sa zameriava na široký výber sortimentu optických prístrojov a príslušenstva vrátane mikroskopov, teleskopov, pozorovacích ďalekohľadov a ďalekohľadov.

Spoločnosť Levenhuk disponuje širokou sieťou obchodných zástupcov a iných obchodných subjektov.

Na všetky výrobky značky Levenhuk sa poskytuje doživotná záruka, ktorá pokrýva vady materiálov a ich prevedenia.

Levenhuk

 

Od prvotného vzniku spoločnosti sa k dizajnu a vývoji výrobkov pristupuje zodpovedne a v tvorivom duchu. V súčastnosti spoločnosť zameriava na výrobu nasledujúcich optických prístrojov.

- Mikroskopy
- Teleskopy
- Binokulárne ďalekohľady
- Monokulárne ďalekohľady
- Pozorovacie ďalekohľady

Okrem týchto výrobkov pozorovacej optiky sa zameriava taktiež na výrobu optického príslušenstva - ako čistenie optiky, rôzne filtre a preparáty a vzdelavacích pomôcok o prírodných vedách.

Hlavné sídlo spoločnosti je v Chicagu, USA.

 

 

 

 

O značke Bresser 

 

-> Na trhu od roku 1957

->  Nemecká kvalita a precíznosť 

->  Produkty najvyššej kvality 

->  Široký výber produktov podľa úrovne užívateľa - či ste začiatočník alebo profesionál.

Spoločnosť Bresser je dlhodobo znakom kvality a poctivosti vo výrobe optických prístrojov a príslušenstva. Na trhu funguje už od roku 1957 pre všetkých zvedacov, ktorí chcú objavovať nové kúzla prírody a vesmíru.

V portfóliu výrobkou si nájde každí dobrodruh svoje, či ste začiatočník alebo profesionál. Momentálne je známa aj Spoločnosť v celej Európe, predstavuje svet širokého portfólia produktov z optickej techniky a príslušenstva. V roku 1982 sa spoločnosť Bresser rozhodla uviesť na trh rôzne modely pozorovacej techniky doplnené o špičkové inovácie pre komfort každého pozorovateľa.,

 

Hlavné sídlo Bresser je v Rhede
Produkty značky Bresser sú známe na celom svete, avčak hlavna centrála sídli v pokojnom meste Rhede v Nemecku. Návštevníci môžu pri návšete spoznať vo vybraných shoowroomoch kompletný sortiment produktov. Pre komfort a vývoj sa vybudovalo aj komplexné testovacie stredisko v Rhede pre výrobky. V našom bezprašnom optickom laboratóriu hodnotíme našu optiku, aby sme zaistili výkon a čistotu farieb. Navyše, naše observatórium na mieste je ideálnym miestom na testovanie našich teleskopov.

 

BRESSER po celom svete
Spoločnosť celosvetovo každým rokom rastie. Predajne siete nájdete v Holandsku, Francúzsku, Spojenom kráľovstve, Španielsku a USA. Väčšina produktov je dostupná celosvetovo.

Bresser  

Kvalita BRESSER
Dlhodobé skúsenosti a precíznosť spojená s najmodernejšími technológiami sa spája, aby zákazníci mali vždy prvotriednú kvalitu. Môžete si byť istý, že pri výrobe každého produktu sa dával dôraz na každý detail pre čo najlepší výsledok.

Bresser x Oxford University 

 

Spolupráce značky BRESSER
Spoločnosť sa dlhodobo snaží dať každému pozorovateľovi rozšíriť si svoje obzory. S takýmito ušľachtilým cieľom spoločnosť Bresser dlhodobo nadviazuje partnerstva s mnohými svetovými značkami. V rámci toho je celosvetovo uznávaná pre svoju kvalitu, spoľahlivosť a vynikajúci pomer cena/výkon a spája produkty z rôznych oblastí do jedného uceleného radu. Medzi najvýznamnejšie spolupráce určite patrí renomovaná značka National Geographic, alebo najlepšia univerzita na svete Oxford.

Bresser National Geographic

O značke Meade

Spoločnosť Meade Instruments je uznávaná ako jedna z najinovatívnejších a najdynamickejších spoločností na trhu s ďalekohľadmi a pozorovaciou technikou. Spoločnosť Meade je známa predovšetkým vďaka svojim priekopníckym teleskopickým dizajnom, ktoré priniesli v priebehu rokov mnoho vylepšení, vďaka ktorým je záujmová astronómia dostupnejšia a jednoduchšia než kedykoľvek predtým. 

Meade

 

Spoločnosť Meade Instruments založil v roku 1972 John Diebel. Začala ako zásielkový obchod s jedným človekom, ktorý dodával malé  ďalekohľady. Prvá reklama spoločnosti Meade sa objavila v júli 1972 v magazíne Sky and Telescope. Spoločnosť sa nakoniec rozstrástla a začal ponúkať rôzne druhy doplnkov, ako sú okuláre, adaptéry a iné. Obchod sa nakoniec rozrástol a začal ponúkať rôzne doplnky, ako sú okuláre, adaptéry, zaostrovače a filtre. John Diebel bol skutočný vizionár, ktorý bol odhodlaný poskytnúť amatérskym astronómom kvalitné výrobky za rozumnú cenu. V nasledujúcich desaťročiach predstavila Meade nespočetné množstvo noviniek a inovácií vo svete amatérskej astronómie.

 

Spoločnosť Meade Instruments si vybudovala reputáciu a svoje výrobky vďaka priekopníckym inováciám v oblasti priemyslu a presnej optike, ktoré sú charakteristickým znakom tejto spoločnosti. Nájdete to na každom produkte, ktorí vyrábame. Spoločnosť Meade Instruments pridáva do všetkých našich produktov technológiu, ktorá im uľahčuje a spríjemňuje ich používanie. V spoločnosti Meade veríme v poskytovanie pozoruhodných skúseností s využitím technológií na sprístupnenie a spríjemnenie astronómie všetkým bez ohľadu na úroveň vašich skúseností.

Meade Stredisko

 

 

 
Doprava a platba

 SPÔSOB PLATBY

 • Platobná brána poskytuje inovatívne online platobné riešenia.Jednoduché a rýchle online overenia realizované zabezpečeným šifrovaným pripojením na rozhranie spoločnosti

 • Úhrada vopred na bankový účet pre Slovensko. Po prijatí platby, Vám bude tovar odoslaný vami zvolenou prepravnou spoločnosťou bez dobierky. 
  Číslo účtu :
  SK40 7500 0000 0040 2908 1148 
  BIC(SWIFT): CEKOSKBX

 • Dobierka (bez možnosti platby kartou)
 • V hotovosti (bez možnosti platby kartou)

 

 SPÔSOB DOPRAVY

ZÁSIELKOVŇA Z POINT 2,50€
 • (Zásielkovňa je pohodlný, rýchly a cenovo výhodný spôsob doručenia objednávky z TVOJFON.sk. Môžete si ju bežne vyzdvihnúť  do 3 dní na vami zvolenom výdajnom mieste, ktoré si vyberiete. Výdajných miest Zásielkovne je viac ako 1 000, sú na „každom“ rohu a nové neustále pribúdajú. Zásielka vás tam počká 7 dní. Na jej vyzdvihnutie stačí vedieť heslo, ktoré vám bude zaslané.)

DPD 3,50€

 • štandardné doručovanie do 3 pracovných dní v rámci Slovenska
 • 3 bezplatné pokusy o doručenie
 • Príjemca je deň vopred informovaný o doručení balíka zaslaním interaktívnej sms s číslom balíka, predpokladaným termínom doručenia a výškou dobierky.
 • Príjemca má možnosť zmeniť deň doručenia zásielky odpoveďou na interaktívnu sms.

OSOBNÝ ODBER ZDARMA

 •  Pondelok - piatok 09:00 - 16:00 Jána Hollého 60 07101, MICHALOVCE

 

DOBA DODANIA

 • Dostupnosť tovaru je uvedená pri každom produkte. Pokiaľ je produkt skladom bude vam doručený do 5 pracovných dní vami zvolenou prepravnou spoločnosťou. V prípade pokiaľ produkt nie je skladom, distribuuje sa ihned' po naskladnení a zákazník bude informovaný o dátume doručenia.

 

 

Reklamačný formulár

REKLAMAČNÝ  FORMULÁR

e-shopu POZORUJ.eu

(Slúži na reklamovanie vady a poškodenie tovaru, nie na odstúpenie od zmluvy)

 [

Predávajúci: MPT s.r.o. so sídlom: Okružná 32, Michalovce 071 01, IČO:  51 360 101, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Košice I, oddiel Sro, vložka číslo: 43189/V. Telefón: 0905871127, e-mail: reklamacie@pozoruj.eu

Reklamácie posielajte na adresu Jána Hollého 180/60, Michalovce 07101, Slovensko. V prípade odoslania na inú adresu Vám budú vrátene balíky naspäť, a za prípadné finančné náklady pri preposlaní na zlú adresu nezodpovedáme. 

Zákazník:

Meno a priezvisko/Obchodné meno:...................................................................

Ulica, číslo:.................................................................................................................

Mesto:.........................................................................................................................

PSČ:............................................................................................................................

Telefón:......................................................................................................................

Email:.........................................................................................................................

IČO:...........................................................................................................................

 

Týmto u Vás reklamujem nižšie popísaný tovar zakúpený dňa.................................

cez eshop: POZORUJ.eu, na internetovej stránke: www.pozoruj.eu

Číslo objednávky:...................................

 

Tovar:

................................................................................................................................

....................................................................................................

Popis vady :

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

 

Iné:

................................................................................................................................

...............................................................................................................

 

V rámci reklamácie žiadam (nehodiace sa  prečiarknite):

 • Tovar vymeniť
 • Žiadam zľavu
 • Žiadam tovar opraviť
 • Iné:...............................................................................................................
 • ....................................................................................................................

_______________________________________________________________

Vyjadrenie predávajúceho

 (výplní predávajúci)

 

Na základe vyššie uvedených informácii sme Vašu reklamáciu prijali dňa ......................

Reklamácia bola vybavená nasledovne: uznaná / neuznaná – odôvodnenie:

....................................................................................................................................

.............................................................................................................

....................................................................................................................................

 

Reklamácia bola vybavené / zamietnutá dňa: .............................................................

 

Reklamáciu vybavoval /meno, tel., mail/..................................................................... 

......................................................................................................................................

 

Ak bola reklamácia zamietnuté, môžete sa obrátiť o vykonanie odborného posúdenia na:

.........................................................................................................................................

 

Číslo reklamácie: ........................................

 

 

                                                                                                ...........................................

Podpis, pečiatka

 

                                                                                                     

*nevhodné prečiarknite

POZORUJ.eu - Reklamačný formulár

Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

e-shopu POZORUJ.eu

 1. Úvodné ustanovenia

 

Reklamačný poriadok e-shopu POZORUJ.eu (ďalej len „reklamačný poriadok“)je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok  predávajúceho: MPT s.r.o. so sídlom: Okružná 32, Michalovce 071 01, IČO:  51 360 101, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Košice I, oddiel Sro, vložka číslo: 43189/V, kontaktné údaje: Email : reklamacie@pozoruj.eu,tel.: 0910525005 (ďalej len "predávajúci"), a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho. Kupujúci je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú  súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne  predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

 

 1. Reklamačné podmienky
 2. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 3. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 4. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 5. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
 6. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 7. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 1. až 3. týchto reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. §623 Občianskeho zákonníka (bod 4. až  5. týchto reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho tak, aby kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.
 8. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby.
 9. 8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 1 týchto reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.
 10. 9. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 11. 10. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
 12. 11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 1. až 5. týchto reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie- Reklamačného formulára, ktorý je umiestnený na príslušnej internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a s ktorým bude predávajúcemu doručený aj reklamovaný tovar. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci  nie je povinný preberať. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje.
 13. 12. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

 14.     a)doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu s presným popisov závad reklamovaného tovaru,
 15.   b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe,
         c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie;
 16. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 12 písm. a) a c) týchto reklamačných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.

 

 1. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 1. až 3. týchto reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 4. až 5. týchto reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 2. 15. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. §623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 3. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len“odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 4. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci v prípade, ak osoba určená na odborné posúdenie uzná, že reklamácia bola zamietnutá neoprávnene.  Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 5. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zo zodpovednosti za vady, na ktoré bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

20.Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:


 1.   a)ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom 8. týchto reklamačných podmienok,
 2.    b)ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,

 

 1.   c) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,

 

 1.   d)ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

 

 1. e)ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

 2.      f)ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,

 3.      g)ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

 4.      h)ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

 5.      i)ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

 6.      j) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

 

 1. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
 2. a)odovzdaním opraveného tovaru,

 3.    b)výmenou tovaru,

 4.    c)vrátením kúpnej ceny tovaru,

 5.    d)vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

 6.    e)písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

 7.    f)odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

 1. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.
 2. 23.Ak je kupujúcim spotrebiteľ - fyzická osoba: záručná doba na nový tovar je v súlade s § 620 Občianskeho zákonníka 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

Ak je kupujúcim iná osoba ako spotrebiteľ - fyzická osoba, najmä podnikateľ, ktorý uzatvára zmluvu /kupuje tovar/ v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, platí pre takéto kúpne zmluvy individuálne dohody medzi kupujúcim a predávajúcim. Záručná lehota je 12 mesiacov /1 rok/. V tomto prípade nie je možné uplatniť nárok na odstúpenie od zmluvy.

 1. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 2. 25. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
 3. 26. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 15. týchto reklamačných  podmienok nasledujúcim spôsobom:

 4. a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
     b) predávajúci vadný tovar vymení.

 

 1. 27. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 15. týchto reklamačných podmienok, aký spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.
 2. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 15. týchto reklamačných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

 3. a)výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov,  alebo

 4.  b)v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.

 

 1. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady a kupujúci bezodkladne neurčí podľa bodu 15. týchto reklamačných podmienok, aký spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov.
 2. 30. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie- Reklamačnom formulári a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 14. týchto reklamačných podmienok.
 3. 31. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.
 4. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
 5. 33. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 1. týchto reklamačných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.
 6. Ustanovenia čl. 1 týchto reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona. Tomuto kupujúcemu poskytuje predajca záruku v rozsahu záručných podmienok platných v mieste pôvodu tovaru s tým, že doba pre vyriadenie reklamácie nie je stanovená a závisí prevažne na logistických možnostiach.
 7. Osobitný rozsah záruky pri batériách - dohoda o vlastnostiach, kvalite a účele batérie mobilného telefónu: výrobnou vlastnosťou batérie je schopnosť zachovať si rovnakú kvalitu ako v čase predaja po dobu 6 mesiacov odo dňa začatia jej užívania, pričom po tejto lehote sú akékoľvek prejavy vo vlastnostiach batérie v podobe úbytku jej výkonnosti  prejavom jej bežného opotrebovania, čo nie je považované za vadu výrobku. Na tento účel sa považuje dátum predaja telefónu  za začiatok užívania batérie. Prejav záujmu kupujúceho o dodávaný tovar, ktorého súčasťou je batéria, sa v zmysle ust. § 496 ods. I Občianskeho zákonníka považuje za dohodu o vlastnostiach, kvalite a účele dodávanej batérie.
 8. „Alternatívne riešenie sporov“- V prípade, že kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci – spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o náprav. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov /ďalej len subjekt ARS/. Subjektom ARS je podľa zákona 391/2015 Z.z. Slovenská obchodná inšpekcia, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt ARS na ktorý sa obráti. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 9. Kupujúci si môže uplatniť reklamáciu osobne doručením reklamačného formulára a reklamovaného výrobku/tovaru alebo zaslaním reklamačného formulára a reklamovaného výrobku/tovaru na adresu predávajúceho: Okružná 32,  071 01 Michalovce.

Kontakt :

Email : reklamacie@pozoruj.eu

Tel.: 0905871127

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie