Slovník pojmov

Ďalekohľady

 

BaK-4 

Toto označenie je pre typ optického skla, z ktorého sa vyrábajú hranoly ďalekohľadov. BAK-4 je sklo s vysokou hustotou a lepšou optickou kvalitou ako BK-7. Ide o báryové korunové sklo, čo je kvalitný optický materiál s minimálnymi svetelnými stratami. Ďalekohľady s týmito optickými hranolmi majú čistý a kontrastný obraz pre celé zorné pole. Ak držíte ďalekohľad od očí až na svetlo, uvidíte okulárové výstupné zrenice v okulároch.

 

BK-7

Ide taktiež o označenie bórového optického skla v ďalekohľadoch. Takéto označenie je od renomovaného nemeckého výrobcu skiel SCHOTT AG. Tento typ optického skla je používaný v lacnejších ďalekohľadoch, je to menej kvalitné sklo ako BaK-4. Počas prechodu svetla cez hranoly ďalekohľadu z BK-7 skiel dochádza k väčšiemu svetelnému rozptylu a svetelným stratám, čo znamená, že výsledný obraz nie je tak jasný a kontrastný, ako pri skle BaK – 4. Pre záujmové pozorovanie počas slnečných dní budú tieto skla postačujúce.

 

BK-10

Ide o druh optického skla vyrobeného v Rusku. Toto sklo má 10-násobné zväčšenie a je potiahnuté viacvrstvovým antireflexným povlakom, čím sa radovo zvyšuje jeho svetelná priepustnosť a zvyšuje aj kvalita výsledného obrazu. Používa sa zväčša v modeloch Levenhuk Heritage BASE. Tento model bol vyvinutý ako súčasť projektu, ktorý je výsledkom spolupráce medzi spoločnosťou Levenhuk a Ruskými optickými a mechanickými závodmi v Kazani. Tieto závody majú 70 ročnú tradíciu v sklárskej výrobe. Ruské sklo je medzinárodne populárne a uznávané.

 

C - antireflex

C (angl. antireflective-coated) - vrstvená optika – Je to vybavenie optiky ďalekohľadov jednou antireflexnou vrstvou na vonkajšej ploche objektívu a šošoviek.

 

Dioptrická korekcia

Slúži k prispôsobeniu optického prístroja pre rôznu zrakovú ostrosť človeka. Pomôže najmä pri kompenzácií krátkozrakosti alebo ďalekozrakosti. Korekcia sa upravuje malým kolieskom, ktoré je umiestené pod pravým okulárom ďalekohľadu. Nastavenie je možné podľa dioptrií väčšinou v rozmedzí -2D do +2D. Ak nenosíte okuliare, nastavte si dioptrickú korekciu na "0".

 

ED sklo 

Stačí sa pozrieť na ďalekohľad vybavený ED sklom a ihneď uvidíte živšie farby a ostré obrazy. Skratka ED znamená ""extra-low dispersion --> extra nízka disperzia". Toto označenie sa týka zloženia optických vlastností skla, ktoré bolo použité pri výrobe šošoviek. Ide o špeciálne navrhnuté sklo obsahujúce zlúčeniny vzácnych zemín, ktoré znižujú zrakové chyby nazývané chromatická aberácia. K tejto pozorovacej chybe dochádza, keď sa vlnové dĺžky pre rôzne farby nekonvergujú v rovnakej ohniskovej rovine, to ma za následok rozmazaný obraz s farebnými chybami. Okrem odstránenia vizuálnych defektov sú vysokokvalitné prvky vzácnych zemín ED známe aj tým, že vytvárajú obrázky s vynikajúcimi, vernými farbami a vynikajúcou priepustnosťou svetla. Naozaj to zistíte až pri slabých svetelných podmienkach. Aj keď toto sklo má mnoho výhod, je dôležité si uvedomiť, že ED sklá nemajú presnú normu. Toto má za následok, že mnoho výrobkov, ktoré sa označujú ako ED sklo, tak používajú len malé množstvo rozhodujúcich komponentov a zlúčenín.

 

Farebná optická chyba

Označuje sa aj ako chromatická aberácia. Ide o situáciu, ktorú spôsobuje lom a rozklad bieleho svetla na farebné zložky. Svetelný lúč každej farby prechádza skrz optické sklo pod iným uhlom. Táto farebná chyba optiky sa prejavuje malými modrofialovými konturami kontúrami pri prechodoch pozorovaného objektu. Táto chyba má vplyv na farebné spektrum obrazu aj jeho ostrosť.

 

FC - antireflex

FC (angl. fully coated antireflect) Plne potiahnuté: Všetky šošovky a sklenené povrchy majú kryciu antireflexnú vrstvu. Pre ďalekohľad to zahŕňa dlhšiu stranu hranola. Antireflexné vrstvenie sa používa pre zníženie svetelnej straty, ktorá vzniká počas jeho odrazu.

 

FMC - antireflex

FMC (angl. fully multi coated) – Plne viacnásobné pokrytie: Všetky sklenené povrchy majú plné a viacnásobné pokrytie a je to najlepší druh, ktorý vedie k priepustnosti svetla 90 - 95% pre jasné, ostré a kontrastné pozorovanie vzdialených objektov. Tento typ antireflexných skiel sa používa predovšetkým v drahších a kvalitnejších ďalekohľadoch.

  

FOV

(angl. Field of view) – Ide o zorné pole viditeľnosti, ktorá je obsiahnutá v obraze ďalekohľadu. Môže to byť vyjadrené, ako uhol (9 °) alebo šírka v stopách obrazu na 1000 metrov.  Parameter zorné pole viditeľnosti značí, aký široký je v skutočnosti priestor zaberajúci priemer zorného poľa. S vyšším zväčšením ďalekohľadu sa zorné pole zužuje.

 

Guľová optická chyba (Sférická aberácia)

Je to jav v dôsledku prechodu svetla cez guľový tvar optickej šošovky. Svetelné lúče sa tým pádom lámu vo väčšej miere v zakrivenej časti a vzniká rozptyl svetla, ktorý ma za dôsledok neostrosť obrazu. Táto chyba sa dá optimalizuje výberom rôznych druhov šošoviek.

 

Interpupilárna vzdialenosť

Interpupilárna vzdialenosť je vzdialenosť medzi stredmi zreničiek oboch očí. Priemerná vzdialenosť u dospelých ľudí je približne 65mm. Pri ďalekohľadoch je možné nastaviť interpupilárnu vzdialenosť príslušným pohybom oboch polovíc ďalekohľadu smerom von alebo dovnútra. Táto vzdialenosť je správne nastavená, ak ďalekohľadom vidíte perfektný kruh. Ak však vidíte dva prekrývajúce sa kruhy, interpupilárna vzdialenosť je nastavená nesprávne a je ju potrebné upraviť. Pri zle nastavenej interpupilárnej vzdialenosti prídete na to, že používanie ďalekohľadu je oveľa únavnejšie a môže dôjsť k namáhaniu očí.

 

MC - antireflex 

(MC à angl. multi coated) Viac rôznych antireflexných vrstiev na jednom alebo viacerých povrchoch šošoviek. Aj niektoré z najlepších dostupných optík majú iba jednu vrstvu na vonkajšom povrchu šošovky.

 

Medziočná vzdialenosť

Medziočná alebo interpupilárna vzdialenosť je vzdialenosť medzi zreničkami oboch očí. Táto medziočná vzdialenosť je pre dospelých v priemer 65 mm. Medziočnú vzdialenosť je možné nastaviť príslušným posunutím obidvoch polovíc ďalekohľadu smerom von alebo dovnútra.

 

Najkratšia zaostriteľná vzdialenosť

Ide o najkratšiu vzdialenosť, pre ktorú je možné nastaviť ďalekohľad. Všeobecne platí, že ďalekohľad s menším zväčšením a menšou clonou má lepšie zaostrenie.

 

Očný reliéf

Očný reliéf je vzdialenosť od vonkajšej vrstvy šošovky k očnému bodu. Táto hodnota určuje optimálnu vzdialenosť v akej sa zobrazuje obraz z prístroja. Pri ďalekohľadoch ide poväčšine o niekoľko milimetrové vzdialenosti (maximálne niekoľko centimetrov). Pre ľudí, ktorí nosia okuliare je vhodné používať ďalekohľad s väčším očným reliéfom.

 

Okulár

Okulár je šošovka alebo skupina šošoviek, ktorá umožňuje očami pozorovať obraz pochádzajúci z objektívu ďalekohľadu (ale napríklad aj z mikroskopu, alebo kamery). V krátkosti je to šošovka, cez ktorú sa pozeráte skrz ďalekohľad, alebo iné pozorovacie zariadenie. Okuláre sú poväčšine potiahnuté gumovým lemom (očnicnou), ktorý chráni proti bočnému svetlu.

 

Optické hranoly

Pozorovacia sústava ďalekohľady obsahuje okrem okulárov aj systém hranolov, ktoré v správnom smere odrážajú obraz. Optické hranoly delíme na dva typy: PORRO hranoly- ktoré majú predovšetkým zalomený tvar. Výhodou PORRO hranolov je, že na všetkých ich plochách dochádza úplnému svetlu bez strát. ROOF hranoly (strechové) – názov sa odvíja od tvaru strechy, ktorý tvorí navzájom dve kolmé optické plochy. Ďalekohľady so strechovými sú kompaktnejšie a menšie, avšak výroba strechových hranolov je náročnejšia a drahšia.

  

Plynom plnené ďalekohľady

Pri ďalekohľadoch je šanca na kondenzáciu najväčšia, ak teploty veľmi kolíšu. (Ak v zime prinášate ďalekohľad z vonku von). Keď dôjde ku kondenzácii, kontrast obrazu v ďalekohľade sa môže značne znížiť, tzv. sa pozeráte cez hmlu. Vlhkosť môže tiež spôsobiť tvorbu plesní na vašich šošovkách, čo je často predzvesťou následnej poruchy ďalekohľadu. Preto sa ďalekohľady plnia plynom (hlavne dusíkom alebo argónom), ktorý má zabrániť kondenzácií a zahmlievaniu ďalekohľadu. Plnenie plynom je funkčné, len ak je ďalekohľad dobre utesnený, aby plyn neunikol.

 

PORRO

Týmto sa označuje typ hranolu ďalekohľadu, ktorý prenáša svetlo. PORRO hranoly sú typické zalomeným tvarom v tvare Z. Výhoda týchto hranolov, je, že na odrazových plochách dochádza k úplnému odrazu svetla bez strát. Ďalekohľady s PORRO hranolmi sú robustnejšie ako ďalekohľady so strechovými hranolmi.

 

Pogumovanie

Pogumovanie ďalekohľadu slúži na ochranu povrchu ďalekohľadu pred poškrabaním a pevnejší úchop pri pozorovaní vzdialených objektov. Pogumovanie však nemá veľký vplyv proti pádom ani veľkým nárazom.

 

Relatívna svetelnosť 

Tento všeobecne obľúbený parameter, definuje aký ďalekohľad je vhodný využiť aj za slabšieho svetla. Tento parameter však nedefinuje kvalitu ďalekohľadu, ide len o teoretický paramater. Vypočíta sa jednoduchým umocnením hodnoty výstupnej zrenice. Výstupná pupila je veľkosť svetelného lúča, ktorý vychádza do vášho oka. Niekedy je táto hodnota uvádzaná aj so špecifikáciami binokulárneho alebo bodového rozsahu, ale dá sa tiež ľahko vypočítať vydelením veľkosti šošovky objektívu zväčšením. Relatívna hodnota jasu sa získa kvadratúrou priemeru výstupnej pupily. Čím vyšší je relatívny jas, tým jasnejší bude obraz. Pri ďalekohľade 8x42 je svetelnosť (42 ÷ 8) 2 = 28,1.

 

ROOF 

Strechový hranol (angl. ROOF), je to systém usporiadania hranolov, cez ktoré sa prechádza svetlo do ďalekohľadu. Ich názov je odvodený od tvaru strechy, ktorí tvoria dve navzájom kolmé optické plochy. Ďalekohľady so strechovými hranolmi majú rovné tubusy bez zalomení a sú menšie ako ďalekohľady s PORRO hranolmi. Výroba strechových hranolov je však náročnejšia a drahšia.

 

Stiemavací faktor (twilight factor)

Je to teoretický odhad toho, aký je výkonný ďalekohľad pri horších svetelných podmienkach. Podobne, ako relatívna svetelnosť nehovorí nič o reálnej kvalite obrazu ďalekohľadu. Reálna kvalita obrazu ďalekohľadu sa odráža od kvality optických skiel, typu antireflexného vrstvenia a veľkosti objektívov.

 

Odraz svetla (reflex)

Svetelné reflexy vznikajú pri chode svetla okolo rozhraní ďalekohľadu, čím sú možné svetelné straty. Povrch šošovky môže pri prechode svetlom odraziť niečo medzi 4-8% svetla. Toto odrazené svetlo sa v sústave rozptýli a znižuje kontrast sledovaného obrazu. Z toho dôvodu sa jednotlive optiky poťahujú antireflexnými vrstvami, ktoré účinne znižujú odrážanie svetla a prispievajú ku kvalitnejšiemu obrazu.

 

Transmitancia

Táto hodnota udáva aké veľké množstvo svetla v percentách prejde optickým systémom. Nie je dôležité len to koľko svetla prejde, ale aj to aké je spektrálne zloženie, teda akej farby. Táto hodnota je dôležitá pri výbere ďalekohľadu pre použitie v slabších svetelných podmienkach.

 

Výstupná pupila

Je to kruhový otvor, ktorý ohraničuje svetelné lúče vystupujúce z ďalekohľadu do očí. Ide o dôležitý faktor pri voľbe ďalekohľadu. Veľkosť takejto výstupnej pupily je udávaná v milimetroch. Pre optimálne pozorovanie by sa mala veľkosť pupily rovnať s priemerom zreničky oka pozorovateľa.

 

Zorné pole viditeľnosti

Pri pozorovaní ďalekohľadom by ste mali vidieť jeden kruhový obraz, ktorý je vlastne zorné pole. Tento parameter udáva, aký je skutočne zaberajúci terén zorného poľa pozorovaný zo vzdialenosti 800m. So rastúcim zväčšením ďalekohľadu sa zorné pole zužuje.

 

Zväčšenie

Zväčšenie udáva koľkokrát ďalekohľadu zväčšuje pozorovaný objekt. Napríklad pri ďalekohľade 10x50, prvá hodnota hovorí o zväčšení a druhá o veľkosti objektívov v milimetroch. Pri 10x zväčšení znamená, že sledovaný objekt je v skutočnosti vzdialený 100m. S rastúcim zväčšením ďalekohľadu sa zhoršujú optické parametre.

 

Zaostrovanie

Všeobecne sú preferované pri výrobe ďalekohľadov dva zaostrovacie mechanizmy. Individuálne a centrálne zaostrovanie. Pri individuálnom zaostrovaní sa každý okulár zaostruje samostatne, (zväčša pri námorníckych ďalekohľadoch). Počas centrálneho zaostrovania sa zaostruje kolieskom medzi tubusmi ďalekohľadu, ktorí ostrí oboma okulármi naraz. Niektoré ďalekohľady sú vybavené aj dioptrickou korekciou, skrz ktorú sa dá nastaviť zaostrovanie aj pre krátkozrakých alebo ďalekozrakých.

 

ASTRONOMICKÉ ĎALEKOHĽADY – TELESKOPY

 

Bresser Messier Hexafoc

Ide o zaostrovaciu technológiu od spoločnosti Bresser, ktorá je veľmi presná. Touto technológiou sú vybavené všetky teleskopy Bresser Messier.

 

Meade ACF

Vychádzajúc z klasického dizajnu RC, Meade vytvoril nový dizajn s bezchybnými obrazmi hviezd a plochejším poľom. Konštrukcia ACF znižuje astigmatizmus a eliminuje difrakčné hroty nachádzajúce sa v klasických RC. ACF je perfektnou platformou pre náročných výskumných pracovníkov a nadšencov zobrazovania s teleskopmi dostupnými v clonách 6 palcov, 8 palcov, 10 palcov, 12 palcov, 14 palcov a 16 palcov.

 

Meade UHTC

Znamená to typ špeciálneho antireflexného vrstvenia, s ktorým prišiel po prvýkrát pre komerčné telekoskopy najväčší výrobca teleskopov na svete, MEADE. Ultra High Transmission Coating výrazne zvyšuje optický výkon telekospu. Technológia vrstvenia zvyšuje prenos svetla v celom spektre o 15%.

 

Barlow šošovka

Je to sústava šošoviek, ktorá je pomenovaná po Petrovi Barlowovi. Ide o divergentnú šošovka, ktorá ma schopnosť zväčšiť ohniskovú vzdialenosť optického systému. Šošovka sa zasúva do okulárovho systému a následne do nej sa vloží ešte okulár. Praktickým výsledkom je, že vložením Barlowovej šošovky sa obraz zväčší. Najbežnejším Barlowom je 2x Barlow.

 

Hviezdna veľkosť

Ide o relatívnu hviezdnu veľkosť, čiže tento parameter hovorí o množstve prijatého svetla z pozorovaného hviezdneho objektu. Jednotkou hviezdnej veľkosti je magnitúda (m). Parameter hodnoty hviezdnej veľkosti stúpa s klesajúcou jasnosťou hviezd. Slnko má magnitúdu -26,75m, Mesiac v splne -12,6m, Maximálna jasnosť Venuše -4,4, Maximálna jasnosť Marsu -2,8.

 

Hľadáčik

Hľadáčik teleskopu je jednoduché, ale veľmi cenné príslušenstvo k vášmu teleskopu. Používa sa pre jednoduchšie vyhľadávanie objektov na nočnej oblohe. Hľadáčiky majú menšie zväčšenie a veľké zorné pole, zatiaľ čo teleskopy majú naopak veľké zväčšenie a malý zorný úhol. Hľadáčik teleskopu slúži na zameranie pre oblasť oblohy, ktorú chcete pozorovať.

 

Hmlovinové filtre

Tento typ filtrov sa používa na pozorovanie nejasných hviezdnych objektov, ako sú planetárne a vesmírne hmloviny, rôzne galaxie a vesmírne objekty v prostredí značného svetelného smogu. Takýto typ svetelného smogu prenáša veľké množstvo umelého osvetlenia (lampy, alebo svetlá na budovách). Hmlovité filtre blokujú väčšinu viditeľného spektra a prenášajú hrsť jemne vyladených farieb, ktoré vychádzajú z najsvietivejších zložiek oblakov kozmického plynu: atómov vodíka a. Ióny kyslíka.

 

Katadioptrický teleskop 

Ide o špeciálny zrkadlovo-šošovkových teleskopov, ktoré kombinujú špeciálne tvarované zrkadlá a šošovky, a vytvárajú tým pozorovaný obraz. Poskytujú vyššiu kvalitu obrazu vďaka výkonnej a kvalitnej optike, majú taktiež malé rozmery a nízku hmotnosť. Ide o vyššiu cenovú kategóriu pri tomto type teleskopov.

 

Mesačné a planetárne filtre

Lunárne a planetárne filtre sa používajú na zníženie jasu a oslnenia pri pozorovaní Slnka alebo Mesiaca. Používajú sa predovšetkým pri teleskopoch so zväčšením objektívom (najčastejšie od 150 mm). Lunárne filtre sú farebné neutrálne, ale vo finálnom hľadisku znižujú jas oslnenie, takže vaše pozorovanie je pohodlnejšie a príjemnejšie. Variabilné polarizačné filtre sú užitočné na lunárne aj planetárne pozorovanie a sú tiež farebne neutrálne. Farebné planetárne filtre sa používajú na odhalenie jemných detailov, ktoré by sa inak mohli stratiť, keď objektu dominuje jediná farba. Najlepším príkladom je Mars, kde dominuje červená farba a bez správneho filtra sa strácajú detaily. Vyrábajú sa najčastejšie v dvoch veľkostiach upínacích priemerov okulárov, teda 1,25in (31,7mm) a 2in (50,8mm).

 

Ohnisková vzdialenosť

(FOCAL LENGTH angl.) je v skutočnosti dĺžka teleskopu. Vypočítava sa ako vzdialenosť od hlavnej optiky k bodu, kde sa vytvára obraz. Krátka ohnisková vzdialenosť poskytne široké zorné pole, ale objekty sa pri pozorovaní zobrazujú menšie. Kratkoohniskové teleskopy sú vhodné na astrofotografovanie, pozorovanie priestrannejších objektov alebo menších hmlovinách. Dlhšie ohniskové teleskopy sú vhodnejšie na pozorovanie planét pri značných zväčšeniach.

 

Polárny hľadáčik

Týmto typom hľadáčiku sú vybavené teleskopy, ktoré sú určené pre astrofotografovanie. Polárny hľadáčik presne nastaví teleskop na objekt, ktorý chcete odfotiť.

 

Rozlišovacia schopnosť teleskopu

Rozlíšenie ďalekohľadu je jeho schopnosť rozdeliť dva bodové zdroje na samostatné obrázky. Za ideálnych podmienok, ako napríklad nad atmosférou, kde nie sú žiadne turbulencie (videnie), je rozlišovacia schopnosť obmedzená difrakčnými efektmi. Rozlišuje sa aj farebná zložka svetla, niektoré svetelné farby sa dajú rozlíšiť jednoduchšie, iné farebné zložky svetla sa rozlišujú horšie. Táto rozlišovacia schopnosť sa nazýva aj ako Dawesova medza.

 

Seeing - čo je to?

„Seeing“ je termín, ktorý astronómovia používajú na opis atmosférických podmienok oblohy. V kontexte pozorovania, ide o to, či je obloha pozorovateľná. Vplyv na seeing majú zmeny teplôt, rôzne vzduchové prúdy, farebné zložky svetla. Pri dobrej atmosfére hovoríme o dobrej viditeľnosti, pri zlej atmosfére hovoríme o zlom seeingu.

 

Šošovkový teleskop

Šošovkové alebo refrakčné teleskopy fungujú tak, že na svetlo z objektu prechádza šošovkou a výsledný obraz sa vytvorí v ohnisku, kde ho zväčší pozorovací okulár. Na zaostrenie svetla používajú dva objektívy a pôsobia tak, že výsledný obraz je zväčšený pre pozorovateľa.

 

Svetelnosť relatívna (f/číslo)

Ide o parameter s teoretickou výpovednou hodnotnou. Určuje sa ako druhá mocnina priemeru objektívu teleskopu a zväčšenia. Rs=(Z/D)2. Hvezdársky ďalekohľad 10x50 má relatívnu svetelnosť 25. Ďalekohľad 7x50 má relatívnu svetelnosť 51. Čím je objektív svetelnejší (f/číslo je menšie, napr. f/5, f/4, f/3), tým jasnejší obraz je schopný vytvoriť. Svetelnosť objektívu je priamo úmerná jeho veľkosti.

 

Zorné pole (FOV)

Ide o zorné pole, ktoré sa v angličtine označuje aj ako FOV (field of view), ide o kruhový výsek sledovaného obrazu v okulári ďalekohľadu. Ide o jeden z najdôležitejších parametrov. Zorné pole sa delí na: Zdanlivé zorné pole – ide o zorné pole okulára, ktoré udáva výrobca. Skutočné zorné pole sa udáva v stupňoch. Ak napríklad má nejaký okulár zväčšenie 100x a zdanlivé zorné pole bude 50°, skutočné zorné pole okulára bude 0,5° (=50/100), čo je napríklad uhlová veľkosť Mesiaca v splne.

 

Zrkadlový astro teleskop

Na rozdiel od šošovkového ďalekohľadu sa pri tomto type hvezdárskych ďalekohľadov používa zrkadlový objektív. Svetlo sa tým pádom odráža od hlavného zrkadla do sekundárneho zrkadla, kde sa následne premietne do okulára teleskopu, ktorý ho vyobrazí zväčšený. Tieto typy hvezdárskych ďalekohľadov sa používajú pre sledovanie veľmi vzdialených vesmírnych objektov alebo hmlovín.

 

Zväčšenie teleskopu

Ide o veľkosť, ktorou teleskop zväčšuje pozorovaný predmet. Je možnosť zmeny zväčšenia výmenou okulárov s rôznymi ohniskovými vzdialenosťami. Zväčšenie sa vypočítava ako podiel ohniskovej vzdialenosti teleskopu a okulára. Napríklad a je ohnisko ďalekohľadu 1000 mm a ohnisko okulára 10 mm, potom výsledné zväčšenie teleskopu bude 100x (=1000/10). V praxi je využiteľné 2-násobné zväčšenie jeho objektívu, ak má teleskop 100 mm objektívu, jeho maximálna hranica zväčšenia bude 200x. Pri prekročení tejto hranice, nebude výsledný obraz zväčšení, ale viditeľná bude len hmlová machuľa.

 

Mikroskopy

 

Barlow šošovka

Táto šošovka je určená pre mikroskopy. Ide o divergentná šošovka, ktorá vynásobí následné zväčšenie pri monokulárnych a školských mikroskopoch. Vkladá sa do monokulárneho tubusu  mikroskopu spoločne s okulárom, ktorý sa vloží nakoniec.  Jej povytiahnutým, alebo naopak zasunutím z tubusu alebo tubusu je možné súvislé meniť zväčšenie.

 

Binokulárny mikroskop

Binokulárny mikroskop je optický mikroskop s dvoma pozorovacími okulármi, ktorý výrazne uľahčuje sledovanie a znižuje namáhanie očí pri pozorovaní zmenšených objektov. Väčšina mikroskopov sú binokulárne mikroskopy.

 

Elektrónový mikroskop

Elektrónová mikroskopia (EM) je špeciálny vedecký typ mikroskopu, ktorým sa pozorujú biologické a nebiologické vzorky s vysokým rozlíšením. Používa sa predovšetkým v biomedicínskom výskume na skúmanie podrobnej štruktúry tkanív a buniek. Na dosiahnutie enormných zväčšenú obrazu využíva zväzok elektrónových lúčov (až 100-násobné zväčšenie).

 

Farbenie preparátov

Sledované preparáty sa často zafarbujú kvôli lepšiemu kontrastu a pozorovateľnosti miniatúrnych štruktúr, bez zafarbenia by boli neviditeľne alebo nepozorovateľné. Ako farbivo pre preparáty sa často používajú rôzne chemické zmesi, ktoré vyťahujú správne farby na mikroskopický objekt.

 

Hotové preparáty

Takéto typy preparátov sú pripravené na hotové používanie bez potreby nejakej zmeny. Vzorky sú prilepené medzi podložné a krycie sklíčko bez prístupu vzduchu, ktorý by ich mohol narušiť. Takto spracované preparáty vydržia aj niekoľko rokov.

 

Imerzný olej

V mikroskopií je olejová imerzia technika často používaná na zvýšenie rozlišovacej schopnosti mikroskopu a sledovaného objektu. To sa dosiahne ponorením šošovky objektívu aj vzorky do priehľadného oleja s vysokým indexom lomu, čím sa zvýši numerická apertúra šošovky objektívu. Pri objektívoch s veľkým zväčšením (90-100x) je veľmi nepresné zaostrenie. Pri použití imerzného oleja sa dá tento obraz zaostriť správne.

 

Irisová clona 

Hlavnou funkciou clony mikroskopu je regulovať množstvo svetla, ktoré dopadá na vzorku. Zvýšenie množstva prechádzajúceho svetla rozšírením clony  mikroskopu zvýši osvetlenie vzorky, čím sa dosiahne jasnejší obraz. Používa sa predovšetkým na kompenzáciu mäkkého obrazu alebo slabého svetla pri pozorovaní.

 

Kombinovaný mikroskop

Tieto typy mikroskopov sa používajú hlavne ako školské mikroskopy. Sú vhodné na pozorovanie priehľadných objektov (také, ktoré sa dajú vložiť medzi podložné a krycie sklíčko) v predchádzajúcom svetle a zároveň aj pre nepriehľadné objekty (mince, minerálne nerasty...) v odrazenom svetle. Disponujú dvoma svetelnými zdrojmi.

 

Kondenzor

Nachádzajú sa poväčšine v biologických mikroskopoch. Kondenzátory sú umiestnené nad zdrojom svetla a pod vzorkou vo vzpriamenom mikroskope. Pôsobia tak, že zbierajú svetlo zo svetelného zdroja mikroskopu a koncentrujú ho do svetelného kužeľa, ktorý osvetľuje vzorku pre zlepšenie pozorovania.

 

Makro pozorovanie

Je to pozorovanie väčších preparátov alebo povrchov, ktoré sú zväčša nepriehľadné, ako napríklad kamene, známky alebo mince. Pozoruje sa v odrazovom svetle pri zväčšeniach do 100x.

 

Mikroskopický stolík s posuvníkom preparátov

Na tomto stolíku si môžete pevne prichytiť preparát na sledovanie a presúvať ho pod mikroskopom na milimetrových úsekoch v rôznych smeroch pre komfortné sledovanie. Vhodné najmä pri veľkých zväčšeniach.

 

Mikro okulár

Je to typ elektronického okuláru pre mikroskopy, ktorým môžete zachytiť sledovaný mikro objekt na obrazové snímky alebo video. Ku niektorým typom mikroskopov je dodávaný v balení, k zvyšnej väčšine si ho viete dokúpiť. Ponúkané rozlíšenia sú predovšetkým VGA, , 3MP, 5MP, 10MP.

 

Monokulárny mikroskop

Mikroskop pre pozorovanie jedným okom s jedným optickým tubusom. Pri pozorovaní v tomto type mikroskopu je pravdepodobnejšie, že sa oko skôr unaví.

 

Numerická apertúra (N.A.)

Pri mikroskopoch tento parameter hovorí o účinnej svetelnosti objektívu a určuje jeho rozlíšenie. Numerická apertúra mikroskopického objektívu je mierou jeho schopnosti zbierať svetlo a rozlišovať jemné detaily vzoriek na vzdialenosť pevných predmetov. Svetelné vlny vytvárajúce obraz prechádzajú vzorkou a vstupujú do objektívu v obrátenom kuželi. Maximálne výsledné zväčšenie mikroskopu (kombinácia zväčšenia okulára a objektívu) by nemalo presiahnuť 1000-násobok veľkosti numerickej apertúry, ktorá býva vygravírovaná na objektíve (napr. 0,10/0,25/0,40/0,85 atď.).

 

Osvetlenie pre mikroskop

Ide o jeden z dôležitých faktorov pre pozorovanie v mikroskopoch. Do úvahy treba zobrať aj to, že pri menších zväčšeniach postačí aj slabšie osvetlenia, avšak pri veľkých zväčšeniach je potrebné silné osvetlenie. Svetlo je poväčšine napájané elektricky alebo odrazom svetla od zrkadielka. Ku hlavnému osvetleniu je možné dokúpiť aj prídavné osvetlenie.

 

Mikroskop ICD

Mikroskop vhodný na pozorovanie povrchu nepriehľadných povrchov objektu (nerasty, mince, známky) v odrazenom svetle. Má len jedno svetlo (vrchné osvetlenie). Maximálne zväčšenie pri tomto druhu mikroskopov je 100x.

 

Biologický mikroskop

Mikroskop vhodný pre pozorovanie priehľadných biologických preparátov alebo materiálov v prechádzajúcom svetle. Má jeden svetelný zdroj (dolné osvetlenie). Maximálne zväčšenie pri tomto druhu mikroskopov je v rozmedzí 3000-4000x.

 

Projektor pre mikroskop

Ku niektorým mikroskopom sa dodávajú aj malé projektory, ktoré umožňujú sledovanie pozorovaného obrazu na bielej stene či plátne pre skupinové sledovanie.

 

Rozlíšenie 

Ide o schopnosť mikroskopu rozlíšiť dva vzdialené body pri pozorovaní alebo fotografii. Rozlíšenie je dôležitý faktor, ak pozeráme na veľmi miniatúrne detaily sledovaného povrchu alebo objektu.

 

Stereomikroskop

Ide o mikroskop, ktorý je vybavený dvoma objektívmi a dvoma okulárovými tubusmi. Tieto tubusy umožňujú pozorovať oboma očami naraz 3D obraz. Využívajú sa hlavne pri pozorovaní nepriehľadných objektov, ktorými neprejde svetlo, ako sú nerasty, mince, známky. Maximálne zväčšenie je obmedzené pri tomto type mikroskopov na 100x.

 

Trinokulárny mikroskop

Ide o o špeciálny druh mikroskopu, ktorý je vybavený dvomi okulármi a jedným fototubusom, je to výstup pre vloženie kamery alebo DSLR, ktorý umožňuje pozorovanie a fotenie naraz.

 

Zväčšenie mikroskopu

Výsledné zväčšenie mikroskopu je kombináciou rôznych okulárov alebo objektívov. Zväčšenie je schopnosť mikroskopu vytvoriť obraz objektu vo väčšom (alebo dokonca menšom) meradle, ako je jeho skutočná veľkosť. Vypočítava sa ako súčin zväčšenia okulára a zväčšenia objektívu. Napríklad, ak na mikroskope dáme objektív so zväčšením 30x a vložíme okulár so zväčšením 10x, finálne zväčšenie bude 30*10=300x. Platí však, že maximálne vhodné zväčšenie mikroskopu je okolo 1000-násobok numerickej apertúry použitého objektívu. So stúpajúcim zväčšením je potrebné, ale lepšie osvetlenie a zužuje sa zorné pole.

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie